Nieuwkomers opleiden en opvolgen

Als bedrijf wil je dat de nieuwe collega zich goed voelt in de groep en snel meedraait. Een goed leertraject en concrete opvolging tijdens de onthaalperiode helpen hierbij. Zo kan je zowel de ontwikkeling van de nieuwe collega als de kwaliteit van het onthaal evalueren en bijsturen. Ga hierbij gestructureerd te werk met een opleidingsplan en registratie van de gegeven opleidingen.

 

Een leertraject samenstellen

De basis van een efficiënt opleidingstraject

Gebruik volgende vragen als leidraad om voor elke functie een passend leertraject op te stellen.

 • Wat zijn de belangrijkste taken en (technische) competenties van de functie?
 • Welk didactisch materiaal is er om deze taken aan de nieuwkomer aan te leren? Denk hierbij aan werkinstructies, werkpostfiches, richtlijnen, foto’s...
 • Wie staat in voor de opleiding van een nieuweling per werkpost?
 • Hoelang duurt het om de taken aan te leren tot het gewenste (basis)niveau? En wat wordt er op dat moment precies verwacht van de nieuweling?
 • Naar welke aan te leren kennis en vaardigheden gaat de prioriteit in het opleidingstraject en welke zaken worden in een latere fase aangeleerd?
 • Op welke manier registreer je de gevolgde opleidingen?
 • Hoe evalueer je het geleerde en de geboekte vooruitgang?
 • Wanneer is het opleidingstraject ten einde en is de nieuwe medewerker klaar om de functie volledig zelfstandig uit te oefenen?
 • De input van leidinggevenden en functiehouders is van essentieel belang bij het opstellen van een opleidingstraject.
 • Zorg ervoor dat interne opleiders op de hoogte zijn van de inhoud van het opleidingsplan.
 • Maak duidelijke afspraken met de collega’s die betrokken zijn bij het leertraject, zodat er tijd wordt vrijgemaakt om het plan doelgericht op te volgen.

 

Evaluatie tijdens het onthaaltraject

Betrek alle partijen bij de evaluatie van de nieuwe medewerker tijdens het onthaaltraject: de nieuwkomer zelf, de directe chef, de peter/meter, de interne opleider(s) en/of de personeelsverantwoordelijke.

Evaluatie van het opleidingstraject en de ontwikkeling van de nieuwkomer

De directe chef is verantwoordelijk voor de opleiding van de nieuwe collega en ziet toe op de correcte uitvoering van het leertraject. Daarnaast zorgt hij of zij voor regelmatige registratie van de gevolgde opleidingen. Voor een objectieve evaluatie van de prestaties en vooruitgang van de nieuwe collega is input van de peter/meter en interne opleider(s) nodig. Enkele tips:

 • Maak vooraf goede afspraken rond deze evaluatie.
 • Zorg voor een duidelijk en objectief evaluatiesysteem en baseer je hierbij op een pragmatische beschrijving van taken en/of technische competenties.
 • Bijvoorbeeld: Omstelling van de productielijn: correct stoppen van de lijn, nodige aanpassingen aanbrengen, terug opstarten …
 • Werk met scores of niveaus die verwijzen naar observeerbaar en concreet gedrag. Bijvoorbeeld 0: de nieuwe werknemer kan de taak niet uitvoeren; 1: de nieuwe werknemer kan de taak enkel met hulp van de mentor realiseren; 2: de nieuwe werknemer kan de taak uitvoeren bij een normaal productieritme, maar niet bij incidenten of uitzonderlijke voorvallen; 3: de nieuwe werknemer beheerst de taak perfect
 • Evalueer op basis van observatie op de werkplek, door opvolging van een aantal parameters (kwalitatief en kwantitatief) en eventueel door het afnemen van een test.
 • Geef duidelijke feedback aan de nieuwe collega en bevorder de dialoog. Het kan interessant zijn om langer stil te staan bij bepaalde aspecten.
 • Pas volgende tips toe voor een constructief feedbackgesprek in geval van discussie:
  • gedrag: beschrijf het concrete gedrag
  • gevoel: praat vanuit jezelf, sta voor wat je zegt
  • gevolg: geef aan wat de concrete last/hinder is van niet-optimaal gedrag
  • gewenst resultaat: zoek samen naar een alternatief dat voor beiden aanvaardbaar is.

 

Evaluatie van de sociale integratie en het onthaalproces

Een minder formeel maar daarom niet minder belangrijk opvolgingsgesprek kan plaatsvinden tussen de onthaalverantwoordelijke en de nieuwkomer. Hierbij ga je na hoe de nieuwe collega het stelt, hoe hij of zij zich voelt binnen het team en bedrijf, en hoe de onthaalperiode verloopt. Eventuele vragen worden beantwoord en bij moeilijkheden zoek je samen naar oplossingen. Gebruik voor dit gesprek een checklist voor een gestructureerd verloop en een correcte opvolging van de afspraken. Als voorbereiding vraag je input van de peter of meter.

“Een duidelijk leertraject voorkomt veel miserie”

 

Registratie en evaluatie van opleidingen

 

Evaluatie van het onthaalproces

Terug naar boven