• Vorming voor vakbondsafgevaardigden

  Vakbondsafgevaardigden die deelnemen aan een syndicale vorming hebben recht op hun gewone loon.

  • MyAlimento - online loket voor vakbonden

   Alimento en Synersec hebben samen een online loket gecreëerd voor de voedingsbedrijven. Bedrijven en vakbonden kunnen langs dit beveiligde kanaal informatie uitwisselen met het opleidingsfonds en het sociaal fonds. Hoe werkt dit?

  • Tussenkomsten voor syndicale vorming

   Syndicale vorming bestaat uit de opleidingen die de vakbonden organiseren tijdens de normale werkuren voor de leden van de vertegenwoordigingsorgan

 • Sectorale bepalingen over opleidingen

  De sector-cao legt een aantal verplichtingen op over opleiding van werknemers.

  • Sectoraal opleidingsplan

   De sector CAO bevat een aantal verplichtingen over opleiding. Om zowel werknemersafgevaardigden als bedrijven hierover te informeren hebben we een gids opgesteld. Naast de verplichtingen uit de CAO gaat de gids dieper in op het opleidingsoverleg, met nuttige tips om dit voor te bereiden.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven