• Vorming voor vakbondsafgevaardigden

  Vakbondsafgevaardigden die deelnemen aan een syndicale vorming hebben recht op hun gewone loon.

  • Syndicale vorming arbeiders

   Een werknemer die deelneemt aan een syndicale vorming ontvangt zijn normale loon voor syndicale vormingsdagen indien de opleiding plaatsvindt tijdens de normale werkuren. De werkgever kan een aanvraag indienen voor terugbetaling van de lonen bij het Sociaal Fonds.

  • Syndicale vorming bedienden

   Een werknemer die deelneemt aan een syndicale vorming ontvangt zijn normale loon voor deze dagen indien de opleiding plaatsvindt tijdens de normale werkuren. De werkgever ken een aanvraag indienen voor terugbetaling van de lonen bij het Sociaal Fonds.

  • Syndicale vorming arbeiders bakkerij

   Een werknemer die deelneemt aan een syndicale vorming ontvangt zijn normale loon voor deze dagen indien de opleiding plaatsvindt tijdens de normale werkuren. De werkgever ken een aanvraag indienen voor terugbetaling van de lonen bij het Sociaal Fonds.

 • Sectorale bepalingen over opleidingen

  De sector-cao legt een aantal verplichtingen op over opleiding van werknemers.

  • Sectoraal opleidingsplan

   De sector CAO bevat een aantal verplichtingen over opleiding. Om zowel werknemersafgevaardigden als bedrijven hierover te informeren hebben we een gids opgesteld. Naast de verplichtingen uit de CAO gaat de gids dieper in op het opleidingsoverleg, met nuttige tips om dit voor te bereiden.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven