Syndicale vorming bestaat uit de opleidingen die de vakbonden organiseren tijdens de normale werkuren voor de leden van de vertegenwoordigingsorganen van de werknemers.

De werknemer die deelneemt aan deze vorming ontvangt zijn normale loon voor deze dagen via de werkgever. De werkgever kan bij het Sociaal Fonds een aanvraag indienen om deze loonkost terug te betalen.

Deze regeling geldt voor alle deelsectoren van de Voedingsnijverheid. Het quotum voor het aantal dagen syndicale vorming dat kan opgenomen worden en de bedragen voor de terugbetaling variëren van deelsector tot deelsector.  

Bijzondere bepalingen gelden voor de deelsector Bakkerijen en banketbakkerijen. Om de financiering van de syndicale vorming te verzekeren, zal het Fonds elk jaar een bijdrage van 90 euro per effectief mandaat inhouden op de terugbetaling van de loonkosten. 

Voorwaarden

  • Enkel voor syndicale afgevaardigden die lid zijn van de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Syndicale Delegatie of hun vervangers komen in aanmerking.
  • Enkel voor deelname aan syndicale vorming tijdens de normale werkuren.
  • De procedure voor syndicale vorming moet worden gerespecteerd.

Procedure voor syndicale vormingen

Vanaf 01/01/2021 vragen wij de vakbond en werkgever om de informatie over de syndicale vormingen door te geven via ons online loket MyAlimento

Na de sociale verkiezingen dient de werkgever zijn technische bedrijfseenheden en mandaten door te geven via het online loket. Op basis hiervan zal het quotum voor het aantal dagen syndicale vorming dat kan worden opgenomen berekend worden. 

Syndicale afgevaardigden schrijven zich in voor een syndicale vorming via hun vakbond. De vakbond die de vorming organiseert verwittigt de werkgever en geeft de namen van de deelnemers door. 

De deelname aan de vorming mag de normale werking van de onderneming niet hinderen en de periodes van vorming worden indien mogelijk vastgelegd buiten het hoogseizoen. 

De vakbond organiseert de vorming en maakt een aanwezigheidslijst op. Na afloop van de vorming dient de vakbond de vorming in via het online loket. Het Fonds zal de vorming behandelen en de vakbond kan de betaling van de vormingskosten opvolgen via het online loket.

De werkgever vindt de syndicale vormingen waaraan zijn werknemers hebben deelgenomen terug op het online loket. Via het online loket geeft hij de loonkosten van zijn werknemers door. Ook de werkgever kan de betaling van de loonkosten opvolgen via het online loket. 
 

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven