Welke verplichtingen rond werkbaar werk gelden in onze sector?

Een sectoraal akkoord werd gesloten om de voedingsbedrijven te stimuleren om verder werk te maken van werkbaar werk:

  • Bedrijven met een vakbondsafvaardiging moeten een ondernemingscao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid afsluiten
  • Bedrijven die al een ondernemingscao hebben, moeten die, in overleg met de syndicale delegatie, om de twee jaar evalueren aan de hand van het werkbaarheidsplan: welke acties moeten verder uitgewerkt en welke nieuwe acties moeten ondernomen worden.
  • Voor de opmaak van het werkbaarheidsplan is een sectoraal model bepaald.
  • De sociale partners vragen om prioritaire aandacht te besteden aan werkdruk, ergonomie, welzijn en gezondheidsbeleid, de fysiek bezwarende omstandigheden en ploegenarbeid.
  • De cao’s en de evaluatie aan de hand van het werkbaarheidsplan worden bezorgd aan Alimento. Voedingsbedrijven dienen dit door te sturen naar: caowerkbaarwerk@alimento.be.  
  • Bedrijven die dan geen cao hebben afgesloten met de syndicale delegatie moeten een bijdrage van 0,10 % van de loonmassa betalen.

Je kan de laatste sectorale akkoorden hieromtrent hier vinden voor bedienden en arbeiders.

Welke steun biedt de sector voor de uitvoering van jouw cao?

Onze adviseurs kunnen je, in een overleg met de syndicale delegatie, komen informeren over het bestaande aanbod.
De sector biedt ook een tussenkomst tot 6.000 euro voor advies en begeleiding bij projecten in het kader van jouw ondernemingscao inzake uitzendarbeid en verbetering van de werkbaarheid.

Als je project kadert binnenéén van deze thema’s, neem dan contact op met onze adviseurs om af te stemmen en vraag daarna je adviesbudget aan via dit formulier

Je aanvraagformulier wordt in zijn geheel bezorgd aan de woordvoerders van de sociale partners binnen onze sector. Na twee weken krijg je een bevestiging van al dan niet aanvaarding van je aanvraag.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven