about__image.jpg

Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220).

Concreet gaat het om de diensten van:

 • IPV vzw: opleiding, personeels- en organisatieadvies;
 • Synersec vzw, administratief en financieel beheer van:
  • de Waarborg- en Sociale Fondsen voor arbeiders, arbeiders bakkerijen en bedienden: bijvoorbeeld aanvullende uitkeringen bij SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) en langdurige ziekte, of uitwerking van de sectorale functieclassificaties;
  • de Fondsen Tweede Pijler voor arbeiders en bedienden: het aanvullend sectoraal pensioen.

Alle diensten en de betrokken contactgegevens hebben we verzameld op Alimento.be.

 

Alimento werkt voor de voedingsindustrie

De Alimento-groep staat ten dienste van meer dan 4.400 voedingsbedrijven die samen 91.000 mensen tewerkstellen.

Het werkingsgebied van Alimento is dus de Belgische voedingsindustrie. Horecabedrijven, klein- of grootdistributie behoren niet tot het werkingsgebied van Alimento. De voedingsindustrie verwerkt grondstoffen uit landbouw, veeteelt en visvangst tot voedingsproducten voor mens en dier. Het gaat om diverse subsectoren als koekjesfabrieken, brouwerijen en frisdrankproducenten, de zuivelsector of de vleesverwerkende nijverheid.

De dienstverlening van de Alimento-groep geldt voor werknemers van de paritaire comités 118 (arbeiders voedingsindustrie) en 220 (bedienden voedingsindustrie).

 • Missie Synersec vzw

  De Waarborg- en Sociale Fondsen van de voedingsnijverheid zijn d.m.v. algemeen verbindend verklaarde CAO’s opgericht om te zorgen voor het financieren, toekennen en uitkeren van aanvullende sociale voordelen voor de arbeiders en bedienden van de sector.

  De opdrachten van de verschillende fondsen zijn niet identiek, maar het kan hierbij gaan om :

  • aanvullende uitkeringen bij langdurige ziekte, werkloosheid, brugpensioen (SWT);
  • het solidariteitsluik bij het aanvullend pensioen;
  • syndicale vorming en premies;
  • ontwikkelingsprojecten;
  • functieclassificaties.

  De Fondsen Tweede Pijler van de voedingsnijverheid zijn d.m.v. algemeen verbindend verklaarde CAO’s opgericht om te zorgen voor de inrichting van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders en bedienden van de sector.

  Samenstelling Raad van bestuur en Algemene vergadering Synersec vzw

  Contacteer ons
 • Missie IPV vzw

  IPV heeft tot doel om via vorming, advies en andere initiatieven bij te dragen aan efficiënter en kwaliteitsvoller werken in de voedingsindustrie.

  Concreet wil IPV:

  • de competenties van werknemers versterken
   • van de huidige werknemers zodat ze efficiënter hun werk kunnen doen
   • en ze een blijvend voordeel hebben op de arbeidsmarkt;
   • van toekomstige werknemers (jongeren, werkzoekenden en uitzendkrachten) en hen begeleiden naar werk binnen de sector;
   • van ex-werknemers in hun zoektocht naar ander werk binnen en buiten de sector;
   • met bijzondere aandacht voor de risicogroepen
  • de groei van voedingsbedrijven versterken, door hen te ondersteunen bij
   • de werving van competente werknemers
   • leerinitiatieven voor hun werknemers
   • de uitbouw van een duurzaam personeelsbeleid
   • de verbetering van de arbeidsorganisatie
   • met bijzondere aandacht voor de werkbaarheid en kwaliteit van de arbeid.

  Samenstelling Raad van bestuur en Algemene vergadering IPV vzw

  Contacteer ons
Terug naar boven