• Aanwerving en onthaal

  Als bedrijf is het belangrijk dat je de juiste mensen aantrekt. Omdat de ideale medewerker vaak moeilijk te vinden is, kan je best verschillende kanalen aanspreken bij je rekrutering.

 • Vorming, training en opleiding

  Naast de organisatie en tussenkomsten voor opleidingen, ondersteunt Alimento ook het opleidingsbeleid in jouw organisatie. Opgeleide werknemers zijn immers gemotiveerder en productiever.

 • Functieclassificaties

  Voor de arbeiders en bedienden uit de voedingsindustrie bestaan er gedetailleerde functieclassificaties.

 • Opvolgen en evalueren

  Een goed opvolgingssysteem is onontbeerlijk en bestaat in de eerste plaats uit dialoog tussen werknemers en hun leidinggevenden. Feedback geven, luisteren, vragen stellen én bepaalde informatie registreren als waardevolle input voor opvolging...

 • Ergonomisch werken werkt beter

  Verminder ook de kans op klachten en letsels in jouw bedrijf. Beperkte investeringen kunnen al een groot resultaat hebben. Wat zijn veel voorkomende ergonomische knelpunten in de sector? Lees het in het syntheserapport.

 • Ontslag en herstructurering

  Alimento biedt ondersteunende diensten aan voor alle werknemers die op het moment van ontslag werken in de voedingsindustrie. Zo heeft een ontslagen werknemer bijvoorbeeld recht op een opleidingsbudget voor bijscholing.

 • Welzijn op het werk

  Wie gelukkig is op het werk, voelt zich doorgaans betrokken en gemotiveerd. Dit biedt op lange termijn voordelen voor werkgever én werknemer. Het is dus zeker de moeite waard om aandacht te besteden aan een goed welzijnsbeleid en medewerkers in te lichten over hun verantwoordelijkheid binnen dit kader.

 • Diversiteit op de werkvloer

  De werkvloer in onze voedingsindustrie is erg divers: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, lager, technisch en hoger geschoolden, Nederlandstaligen en anderstaligen... Maar diversiteit vergt dikwijls een specifieke aanpak. Voor welke ondersteuning kan je terecht bij Alimento?

 • Efficiënt organiseren en kwaliteitsvolle jobs

  Steeds meer voedingsbedrijven stellen hun arbeidsorganisatie in vraag: hoe kunnen we betere resultaten behalen en sneller inspelen op veranderingen en eisen van klanten? Door slimmer te organiseren en meer verantwoordelijkheden te geven aan medewerkers is dit mogelijk. Met een belangrijk neveneffect: meer goesting.

 • Onze ondersteuning

  Alimento ondersteunt je bij je opleidings- en personeelsbeleid. We bieden een aantal scans aan waarmee je de huidige situatie in je bedrijf laat analyseren en vanuit deze analyse verbetering aanbrengt. Met een adviesbudget 'opleiding en leren' werk je aan betere opleidingen en efficiënter werkplekleren.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven