Weerstand overwinnen

De invoering van nieuwe technologie in je organisatie staat niet per definitie garant voor succes. De implementatie van die nieuwe technologie kan mislukken omdat ze niet gedragen en omarmd wordt door de betrokken medewerkers. Onderliggende oorzaken kunnen van velerlei aard zijn: gebrek aan vaardigheden om met de nieuwe technologie om te gaan, weerstand tegen veranderingen, verschuivingen in jobs en verhoudingen tussen mensen, werkbaarheidsproblemen zoals uitholling van jobs of ergonomische problemen.

Alimento ondersteunt voedingsbedrijven die nieuwe technologie willen introduceren in deze menselijke aspecten. Met een goede voorbereiding zorgt u ervoor dat uw medewerkers uw investering mee tot een succes maken.

 • Impact op mens en organisatie

  Wil je op de productievloer nieuwe technologieën invoeren? Dan kan je die best goed omkaderen. Met een adviestraject bekijk je de impact op mens en organisatie waardoor je gericht kan werken aan de digitale vaardigheden.

 • Werken aan digitale en technische vaardigheden

  Nieuwe PLC-schermen vormen vaak een grote drempel. Niet alleen de digitale interface is nieuw, de operator moet ook leren werken met data en deze juist interpreteren. Ook andere aspecten van het werk wijzigen zoals planning en communicatie terwijl sommige moeite hebben met de basisfuncties van outlook of teams.

 • Hoe leidinggeven in een digitale omgeving?

  Hoe krijg ik iedereen mee met de nieuwe digitale aanpak in de productie? Mijn team vindt de oude manier van werken beter! Hoe garandeer je een vlotte shiftwissel of informatieoverdracht via digitale kanalen? En hoe stuur ik mijn team aan?

 • Werkinstructies en kennisoverdracht

  Met goede werkinstructies verlopen personeelswijzigingen of aanpassingen aan de procedures heel wat eenvoudiger. Een goede kennisoverdracht voorkomt dat ervaring verloren gaat.

 • Onderzoek en ontwikkeling over digitalisering

  Diverse overheden en middenveldorganisaties stimuleren onderzoek naar digitalisering. Samen met onze partners nemen we de handschoen op om onze bedrijven hierbij zoveel mogelijk bij te staan.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven