Een kmo die groeit, komt voor tal van uitdagingen te staan. Zowel de organisatie als de werkomgeving ondergaan immers grote wijzigingen. Om die fase goed door te komen, moet het bedrijf alle veranderingen zo optimaal mogelijk aansturen.

Maar hoe gaan we als bedrijf hiermee om? Hoe kunnen we blijven innoveren? Om jouw bedrijf hierbij te helpen biedt Alimento via zijn Kmo-Scan begeleiding op maat.

Een evenwichtige groei

Tijdens de groeifase komt een kmo voor heel wat uitdagingen te staan. Vaak worden die onderschat:

 • het werk anders organiseren
 • rollen en functies bepalen
 • de knowhow van ervaren werknemers overdragen naar nieuwkomers
 • nieuwe werkmethoden aanleren
 • nieuwe procedures aanleren
 • leren samenwerken in grotere groepen
 • complexe machines onder de knie krijgen

Een groeiende kmo loopt onvermijdelijk tegen moeilijkheden aan omdat het werk en de werkomgeving veranderen. Daarom kan het nuttig zijn om je via onze Kmo-Scan door een externe expert te laten begeleiden en adviseren.

Voorbeeld van een audit in zes thema’s

Elke Kmo-Scan door Alimento vertrekt vanuit de noden van het bedrijf en gebeurt dus op maat. Ter illustratie vind je hieronder een voorbeeld van een scan die is toegespitst op zes verschillende thema’s.

 • De werkorganisatie stroomlijnen door het definiëren en professionaliseren van de rollen en functies binnen het bedrijf;
 • Het in het bedrijf aanwezige potentieel ontwikkelen door ervoor te zorgen dat het menselijk kapitaal groeit;
 • Het personeelsbeleid verbeteren door te delegeren en sleutelfuncties over te dragen;
 • De organisatie van de werkplaats optimaliseren in functie van de laatste evoluties en projecten;
 • Je medewerkers betrekken bij het streven naar een operationele excellentie;
 • Een creatieve dynamiek in je bedrijf ontwikkelen waarbij iedereen wint: zo bied je groei en welzijn aan je medewerkers.

Financiële interventie

Jouw onderneming kan zich bij een dergelijk traject laten coachen door een externe expert. In dat geval kan je genieten van een eenmalige tegemoetkoming van Alimento:

 • 6.000 euro voor een kleine onderneming met 10 tot 99 werknemers (of in de groep waartoe jouw onderneming behoort),
 • 3.000 euro voor een onderneming met minstens 100 werknemers (of in de groep waartoe uw onderneming behoort), met een cofinanciering van 3.000 euro,
 • voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers neem je best contact op met jouw adviseur.

Opgelet: dit aanbod wordt parallel met de HR-scan en de Organisatie-scan voorgesteld. De ondernemingen hebben recht op een tegemoetkoming voor één van deze drie scans. Wij kunnen samen met jou onderzoeken welke scan het meest aangewezen is voor jouw onderneming.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven