Op basis van je personeelsbehoefte organiseert en ondersteunt Alimento opleidingen voor werkzoekenden en leerlingen. Hiermee helpen we je in de zoektocht naar opgeleide, gemotiveerde werknemers. Tegelijk geven we werkzoekenden via een doorgedreven basisopleiding tewerkstellingskansen in een voedingsbedrijf in hun regio. We doen dit in samenwerking met VDAB, uitzendkantoren of bepaalde centra voor deeltijds onderwijs.

Heb je één of meerder vacatures voor een bepaalde functie die je niet ingevuld krijgt? Of ben je net als collega-bedrijven uit de regio op zoek naar een gelijkaardig profiel? Dan kan één van onderstaande formules helpen om geschikte werknemers aan te werven.

Tewerkstellingsprojecten voor knelpuntberoepen

Via tewerkstellingsprojecten leiden we samen met VDAB regelmatig werkzoekenden op tot knelpuntberoepen in de voedingsnijverheid, zoals productieoperator, procesoperator, bakkersgast, vleesbewerker, magazijnmedewerker, ...

Regionaal wordt gekeken welke voedingsbedrijven gelijkaardige vacatures hebben die niet ingevuld raken. We bekijken vervolgens samen met VDAB of ze in die regio een opleidingsproject kunnen opstarten.

Zoeken zowel je bedrijf als collega-bedrijven uit dezelfde sector nieuwe werknemers? Dan kunnen we de opleiding van de werkzoekenden speciaal op jouw sector afstemmen. In het verleden hebben we bijvoorbeeld al werkzoekenden opgeleid tot operator/chocolatier of tot productieoperator zuivelsector.

Het is natuurlijk best mogelijk dat je zelf meerdere vacatures voor een gelijkaardige job hebt. Ook daarvoor bekijken Alimento en VDAB of ze een tewerkstellingsproject kunnen opstarten, specifiek afgestemd op maat van je bedrijf.

Tijdens de opleiding leren de werkzoekenden niet alleen het vaktechnische van de job, maar leren zij ook voldoende aandacht hebben voor voedselveiligheid en kwaliteit, hygiëne, arbeidsveiligheid en arbeidsattitudes.

Deze opleidingen zijn zeer praktijkgericht. De theoretische vorming wordt gecombineerd met een stage in een voedingsbedrijf. Verloopt de stage positief zowel voor het bedrijf als voor de cursist, dan kan het bedrijf de cursist in dienst nemen via IBO, uitzendarbeid, contract onbepaalde duur, ...

Samenwerking met uitzendbedrijven

Tewerkstellingsprojecten kunnen ook georganiseerd worden in samenwerking met uitzendkantoren. Alimento, VDAB en de uitzendsector zoeken dan samen geïnteresseerde werkzoekenden en geven ze een geschikte opleiding. Voorwaarde hierbij is dat de kandidaten na een interimperiode kunnen doorstromen naar een vaste job.

De samenwerking met de uitzendsector heeft als pluspunt dat:

  • het uitzendbedrijf samen met VDAB instaat voor de rekrutering van de kandidaten vóór ze in de opleiding stappen,
  • het uitzendbedrijf zeer goed de behoeften en functievereisten kent bij zijn klant/gebruiker,
  • het uitzendbedrijf de screening en de testing kan doen,
  • het uitzendbedrijf de matching doet van de kandidaten naar tewerkstelling,
  • de kandidaten eerst enkele maanden via een uitzendcontract aan de slag gaan alvorens door te stromen naar een vaste tewerkstelling.

Vorm zelf je ideale werknemer met een individuele beroepsopleiding (IBO)

De IBO-formule is heel eenvoudig: je vormt zelf de ideale medewerker door hem of haar op te leiden op de werkvloer gedurende 1 à 6 maanden en neemt hem of haar daarna in dienst. Dit kan met een contract van onbepaalde duur, maar onder bepaalde voorwaarden is ook een contract van bepaalde duur mogelijk.

Tijdens de opleiding betaal je geen loon en ook geen RSZ. Je betaalt een productiviteitspremie bovenop de werkloosheidsvergoeding die gewoon verder loopt. Op die manier heeft je werknemer een inkomen dat een normaal loon benadert. Je vergoedt ook de verplaatsingskosten van je medewerker en sluit een verzekering in gemeen recht af die dezelfde dekking en waarborgen voorziet als de arbeidsongevallenverzekering die je voor je andere personeelsleden afsloot.

Meer informatie: www.vdab.be/werkgevers/ibo

Leerlingen opleiden in je bedrijf

Leerlingen uit het beroepsonderwijs (en de komende jaren wellicht ook uit het technisch onderwijs) kunnen met een Overeenkomst Alternerende Opleiding enkele dagen per week aan de slag in een bedrijf en volgen de overige dagen les op school. Heel wat centra voor leren en werken (CLW's) en de Leertijd bieden nu al deze beroepsopleidingen aan, specifiek gericht naar jobs in de voedingsnijverheid, zoals productieoperator voeding, vleeswarenbereider, bakker, ... Via de opleiding op school en de ervaring die leerlingen opdoen op uw werkvloer, worden ze opgeleid tot mogelijke toekomstige werknemers. Voordeel hierbij is dat de leerling je bedrijf en de manier van werken al volledig kent. Meer informatie over het duaal leren en het werven van leerlingen vind je op onze website.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven