Dit systeem kan op twee manieren:

  • leerlingenstageovereenkomst alternerende opleiding (minder dan 20 u/week op de werkplek);
  • een Overeenkomst Alternerende Opleiding of een OAO (vanaf 20 u/week op de werkplek).

 

Via een OAO bouwt de jongere socialezekerheidrechten op en krijgt hij een vergoeding (max. 528,6 euro/maand).

De sectorale partnerschappen beheren de OAO-contracten. Een sectoraal partnerschap is samengesteld uit sectorale sociale partners, onderwijs- en opleidingsverstrekkers, VDAB, de departementen werk en onderwijs en Syntra Vlaanderen.

Om een jongere met een OAO te kunnen aanwerven, moet een bedrijf erkend worden. Het overzicht van alle erkende bedrijven komt op de site WeLP.

In pilootfase worden er voor het nieuwe duaal leren voorlopig slechts 7 studierichtingen uitgewerkt, waaronder elektrische installaties en elektromechanische technieken. In september 2016 kunnen de eerste jongeren instappen in deze proeftuinen.

 

Vanaf september 2016 komen ook de jongeren uit leren en werken (ILW) en de Syntra-leertijd onder het stelsel van de Overeenkomst Alternerende Opleiding.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Onderwijs

Schrijf je in op Alimento Nieuws Onderwijs om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven