Wat is duaal leren?

Duaal leren is een doorgedreven vorm van leren op de werkplek. Bij duaal leren wisselt de leerling de schoolbank af met een werkplek, maar de meeste vaardigheden krijgt hij in een bedrijf onder de knie. De werkplek wordt zo een stukje 'school', de mentor op de werkplek wordt opleider. Om er een succes van te maken, moet elke jongere terecht kunnen op een kwaliteitsvolle werkplek.

“Duaal leren” kan op twee manieren gerealiseerd worden

  • via een “Overeenkomst Alternerende Opleiding” (OAO) vanaf 20 u/week leren op de werkplek
  • of via een “Stageovereenkomst Alternerende Opleiding” (SAO) met minder dan 20 u/week leren op de werkplek.

De sectorale partnerschappen beheren de OAO-contracten. Een sectoraal partnerschap is samengesteld uit sectorale sociale partners, onderwijs- en opleidingsverstrekkers, VDAB, de departementen werk en onderwijs en Syntra Vlaanderen.

Om een jongere met een OAO te kunnen aanwerven, moet een bedrijf erkend worden. Vanaf september 2016 komen ook de jongeren uit leren en werken (ILW) en de Syntra-leertijd onder het stelsel van de Overeenkomst Alternerende Opleiding.

Via een OAO bouwt de jongere socialezekerheidsrechten op en krijgt hij een vergoeding (max. 539,10 euro/maand).

In het proefproject kunnen scholen en Syntra-lesplaatsen een of meerdere van 49 studierichtingen duaal organiseren. Ondertussen stapt(e)  ook de sector voeding mee in het project. Leerlingen kunnen kiezen voor een opleiding brood-en banketbakkerij duaal (3° graad BSO) of chocolatier duaal (specialisatiejaar BSO) in een aantal geselecteerde proeftuinscholen en in samenwerking met erkende leerwerkplekken. Ook sluit de voedingsindustrie in samenwerking met andere sectoren overeenkomsten met jongeren af voor Elektrische Installaties Duaal, Elektrotechnicus duaal, Elektromechanische Technieken Duaal, Elektrotechnieken Duaal, Chemische procestechnieken Duaal.

Het duaal leren zit momenteel in een proeffase, maar wordt vanaf 1/9/19 uitgerold als een geïntegreerde kwalificerende leerweg, gelijkwaardig aan alle andere vormen van secundair onderwijs met dezelfde finaliteit. Bij die uitrol zal moeten nagegaan worden welke studierichtingen (m.i.v. huidig aanbod in DBSO) duaal aangeboden kunnen worden. Dit biedt een kader van situering voor duaal leren ook binnen de modernisering van het secundair onderwijs. Een overzicht van alle scholen die hieraan deelnemen vind je hier.

Op www.werkplekduaal.be kunnen onderwijsverstrekkers en ondernemingen terecht voor meer informatie. De overheid stimuleert duaal leren met enkele financiële voordelen voor werkgevers waaronder de mentorkorting.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Onderwijs

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven