Waarom MyAlimento

Een admin-account aanvragen voor het online loket

Users aanmaken op het portaal

Inloggen 

Technische bedrijfseenheden beheren

Mandaten beheren

De loonkosten voor syndicale vorming doorgeven

 

 

Waarom MyAlimento

Wat kan ik doen op MyAlimento?

Op dit ogenblik kan je hier informatie ingeven en raadplegen over de recentste sociale verkiezingen: mandaten, vakbondsopleidingen en terugbetaling loonkosten. In de toekomst komen er meer toepassinngen.

 

Een admin-account aanvragen voor het online loket

Wat wordt er bedoeld met admin-account?

Elk bedrijf kan één admin-account aanvragen. Met dit admin-account zal het bedrijf later zélf andere users kunnen toevoegen. 

Registreer als organisatie

 1. Surf naar https://www.myalimento.be/app/
 2. Klik op “Nog geen account?
 3. Klik op “Registreer als organisatie
 4. Klik op “Registreren
 5. Vul de nodige gegevens in 
 6. Druk op “Volgende” 
 7. Kijk de gegevens die u opgaf in de vorige stap nog eens na 
 8. Bewijs dat u geen robot bent door de recaptcha aan te vinken
 9. Klik op “Registratie voltooien

Wat gebeurt er nadat ik me geregistreerd heb als organisatie?

Nadat u zich heeft geregistreerd als organisatie ontvangt u een brief met verificatiecode en verdere instructies op het officiële adres van de organisatie. 

Uw account verifiëren 

 1. Surf naar https://www.myalimento.be/app/public/verification-code/verify 
 2. Vul het RSZ-nummer van het bedrijf in en de verificatiecode die u per brief ontvangen hebt
 3. Klik op “Verificatie voltooien

Wat gebeurt er nadat ik mijn account geverifieerd heb? 

Na verificatie zal u een email ontvangen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens de registratie met instructies om in te loggen. 

 

Users aanmaken op het portaal

Wat is het verschil tussen een admin en een user?

Het verschil tussen een admin en een user ligt hem in het feit dat een admin andere users voor het bedrijf kan aanmaken op het portaal. De admin wordt door het Fonds geverifieerd terwijl het de plicht is van de admin om alleen maar user accounts aan te maken voor de personen die hier recht toe hebben. 

Een user aanmaken 

 1. Klik op de naam van je bedrijf en kies dan in het menu voor “Gebruikers
 2. Klik op “Nieuwe gebruiker
 3. Vul de gegevens van de gebruiker in 
 4. Klik op “Opslaan

Wat gebeurt er nadat ik een user heb aangemaakt?

De user zal een email ontvangen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven voor deze user met instructies om in te loggen. 

 

Inloggen

Inloggen en gegevens raadplegen

 1. Surf naar https://www.myalimento.be/app/
 2. Geef je e-mailadres en wachtwoord in 
 3. Klik op “Login

Wachtwoord wijzigen

1. Login op het portaal

2. Klik op de naam van je bedrijf en kies dan in het menu voor "instellingen"

3. Vul uw huidig wachtwoord in 

4. Vul uw nieuw wachtwoord in, zowel onder nieuw wachtwoord als onder bevestig wachtwoord

5. Klik op "opslaan"

6. Wanneer alles goed gaat, krijgt u de melding dat de aanpassingen zijn bewaard

Mijn bedrijfsgegevens en admin raadplegen 

1. Log in op het portaal

2. Klik op de naam van je bedrijf en kies dan in het menu voor "instellingen"

3. U vindt uw bedrijfsgegevens en de MyAlimento admin in uw organisatie terug 

 

Technische bedrijfseenheden beheren 

Wat is een technische bedrijfseenheid (TBE)?

Sociale verkiezingen worden georganiseerd op het niveau van de TBE. Het is dan ook op het niveau van de TBE dat de overlegorganen worden opgericht.

De TBE kan worden omschreven als een bedrijfseenheid bepaald op basis van sociale en economische criteria. Afhankelijk van deze sociale en economische criteria, zijn er drie scenario’s mogelijk: 

 1. De TBE valt samen met de juridische entiteit. Dit is dus een bedrijf met identificatienummer bij de RSZ.
 2. De juridische entiteit omvat meerdere TBE’s
  Mogelijk zijn er units binnen de juridische entiteit die een eigen koers varen. Je juridische entiteit omvat dan meerdere TBE’s met een economische en sociale zelfstandigheid.
 3. Meerdere juridische entiteiten vormen samen één TBE
  Er is een economische en sociale samenhang tussen de verschillende juridische entiteiten.

Opmerking: met juridische entiteit bedoelen we hier een bedrijf met identificatienummer bij de RSZ.  

Een nieuwe technische bedrijfseenheid aanmaken 

 1. Klik onder Bedrijfsadministratie op “Technische bedrijfseenheden
 2. Klik op “Nieuwe technische bedrijfseenheid
 3. Voeg de bedrijven toe die verbonden zijn aan de technische bedrijfseenheid 
  • Deze stap is alleen maar nodig voor bedrijven die samen één TBE vormen
  • Standaard vindt u reeds het bedrijf waaronder u bent ingelogd terug 
 4. Vul de algemene informatie van de technische bedrijfseenheid in
  • Voor het Sociaal Fonds is uiterst belangrijk dat de naam van de technische bedrijfseenheid de naam is zoals gekend in de Sociale Verkiezingen-applicatie van de FOD Werk.
 5. Vul de gegevens van de contactpersoon in
 6. Vul de rekeninginformatie in 
  • Hierop zullen de loonkosten van syndicale vorming terugbetaald worden
 7. Klik op “Opslaan
 8. Bevestig dat u de TBE wil opslaan

Een technische bedrijfseenheid bewerken 

 1. Klik onder Bedrijfsadministratie op “Technische bedrijfseenheden
 2. Klik op het oogje achter een bestaande technische bedrijfseenheid
 3. Bewerk de informatie die u wil bewerken 
  • Wanneer u de bedrijven gelinkt aan de technische bedrijfseenheid wilt wijzigen, neem dan contact op met info@synersec.be
 4. Klik op ”Opslaan

Een technische bedrijfseenheid verwijderen 

Wanneer u een technische bedrijfseenheid wil verwijderen, neem dan contact op met info@synersec.be.

Wat wordt er bedoeld met het dossiernummer?

Sociale verkiezingen worden georganiseerd op het niveau van de TBE. 

Een TBE krijgt voor elke verkiezingsprocedure een dossiernummer toegewezen. Een dossiernummer bestaat uit 6 cijfers. De nummers voor de ondernemingsraad (OR) eindigen altijd op 1 en de nummers voor de Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) eindigen altijd op 2.

TBE’s die eerder al sociale verkiezingen organiseerden behouden het dossiernummer van de vorige verkiezingen.

Waarom is het dossiernummer zo belangrijk voor het Sociaal Fonds?

Elke TBE heeft recht op een aantal dagen vorming per effectief mandaat in de OR, CPBW of syndicale afvaardiging. Een dossiernummer is een nummer dat gekend is door zowel vakbond als werkgever. 

Elke keer er een vorming georganiseerd werd, zal het Fonds nakijken of er mandaten zijn voor de TBE en het dossiernummer dat de vakbond heeft doorgegeven. 

Stel dat u voor de mandaten het verkeerde dossiernummer opgeeft, dan zal het Fonds het dossiernummer van de vakbond niet kunnen linken met dat van u waardoor het lijkt alsof er geen mandaten zijn en bijgevolg ook geen dagen recht. Wanneer er geen dagen recht zijn kan het Fonds de loonkosten niet terugbetalen.

 

Mandaten beheren

Mandaten aanmaken 

 1. Klik onder Bedrijfsadministratie op “Mandaten
 2. Klik op “Nieuwe mandaten
 3. Selecteer de technische bedrijfseenheid voor welke u mandaten wil ingeven 
 4. Selecteer het paritair comité voor welke u mandaten wil ingeven
  • PC118 = Arbeiders voedingsnijverheid
  • PC118.3 = Arbeiders uit de bakkerijsector
  • PC220 = Bedienden voedingsnijverheid
 5. Vul het jaar van sociale verkiezingen in waarvoor u de mandaten wil ingeven
  • Vormingen die georganiseerd werden vóór januari 2021 zullen verwerkt worden in onze oude software. U kan dus alleen maar mandaten ingeven vanaf jaar sociale verkiezingen 2020. 
 6. Vul de mandaten en het bijhorende dossiernummer in
  • Voor het Sociaal Fonds is het van groot belang dat het dossiernummer het nummer is zoals gekend in de Sociale Verkiezingen applicatie van de FOD Werk.
  • Opmerking: de regelgeving omtrent het aantal dagen recht verschilt per paritair comité. 
 7. Klik op “Opslaan
 8. Bevestig dat u de mandaten wil opslaan

Mandaten bekijken

 1. Klik onder Bedrijfsadministratie op “Mandaten
 2. Klik op het oogje om het detail van de mandaten te bekijken
 • Voor PC118 en PC118.3 kan u via de navigatie onderaan het overzicht het aantal dagen toegekend en het aantal dagen resterend per schooljaar bekijken. Voor PC220 zal u deze navigatie niet terugvinden aangezien daar sprake is van een aantal mandaten voor een periode van vier jaar in plaats van per schooljaar.
 • Voor PC118.3 zal u naast het overzicht van de mandaten ook de financiering van syndicale vorming terugvinden. Om de financiering van de syndicale vorming te verzekeren, zal het Fonds elk jaar een bijdrage van 90 euro per effectief mandaat inhouden op de terugbetaling van de loonkosten. Voor PC118 en PC220 zal u dit niet terugvinden aangezien deze regelgeving enkel en alleen van toepassing is voor PC118.3. 

Mandaten verwijderen

Wanneer u mandaten wil verwijderen, neem dan contact op met info@synersec.be.

 

De loonkosten voor syndicale vorming doorgeven

Welke vormingen vind ik terug onder “Syndicale Vormingen”?

Onder “Syndicale Vormingen” vindt u alle vormingen terug waaraan deelnemers zijn verbonden die tewerkgesteld zijn bij de organisatie waartoe uw account behoort. 

De syndicale vormingen worden getoond per TBE. Wanneer de juridische entiteit (de organisatie) meerdere TBE’s omvat kan het zijn dat u eenzelfde vorming meerdere keren terugvindt, namelijk één keer per TBE. De loonkosten van syndicale vorming worden terugbetaald aan de TBE. Bij ‘Reeds uitbetaald’ vindt u het bedrag dat aan de TBE in kwestie werd betaald. 

Het detail van een vorming bekijken 

 • Klik onder Bedrijfsadministratie op "Syndicale vormingen"
 • Klik op het oogje om het detail van een vorming te bekijken 

De loonkosten doorgeven 

 • Klik onder Bedrijfsadministratie op "Syndicale vormingen"
 • Klik op het oogje om het detail van een vorming te bekijken 
 • Klik op het pennetje om de loonkosten aan te passen 
  • Zolang de loonkosten nog niet betaald werden, kan u deze nog aanpassen
 • Vul het uurloon, het aantal uur vorming, eventuele premies in en duid aan of de deelnemer tewerkgesteld is tijdens de nacht
  • Zowel de nacht voor, als de nacht die volgt op de dag van de vorming worden terugbetaald
 • Klik op "opslaan"

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven