De basisvergoedingen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) dienen aangevraagd te worden bij de RVA die deze dossiers beheert en uitbetaalt. Een aanvullende vergoeding (“bedrijfstoeslag”) kan worden uitgekeerd door het bedrijf of door het Sociaal Fonds van de Voedingsindustrie (in realiteit gaat het hier om de 2 Sociale Fondsen van onze sector: arbeiders en arbeiders uit de bakkerijsector). Voor bedienden worden er geen aanvullende vergoedingen betaald door het Sociaal Fonds.

Berekening bedrijfstoeslag

De bedrijfstoeslag die door de arbeider in SWT zal worden ontvangen zijn afhankelijk van zijn loon tijdens het laatste jaar tewerkstelling.

De berekening voor de bedragen die worden uitbetaald door het Sociaal Fonds gebeurt als volgt :

(Netto uurloon* - RVA basisbedrag per uur) / 2 = bedrijfstoeslag

 

*Netto uurloon = het netto uurloon van de laatste gepresteerde maand inclusief ploegen-, nacht- en weekendpremies gewogen over de laatste 12 maanden

Aanvraag en uitbetaling van aanvullende vergoedingen*

*Enkel geldig voor de gevallen die hierboven zijn vernoemd vanaf 58 jaar.

De werkgever

  • vraagt SWT aan bij RVA
  • downloadt de aanvraag voor aanvullende vergoeding van de site van het Sociaal Fonds,
  • vult gedeelte 1 en 2 aan en bezorgt ze samen met de nodige bewijsstukken terug aan het Sociaal Fonds
  • bezorgt het gedeelte 1 en 2 aan Sociaal Fonds, en geeft gedeelte  3 en 4 van de aanvraag door aan de werknemer of diens vakbond

De werknemer (arbeider)

  • vult deel 3 van de aanvraag in en stuurt dit door naar het Sociaal Fonds

De vakbond of hulpkas

  • vult deel 4 van de aanvraag in en stuurt dit door naar het Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds

  • legt de ontvangen stukken samen en berekent de aanvullende vergoeding. De betrokken werknemer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
  • betaalt maandelijks de vergoedingen uit
  • bezorgt jaarlijks een fiscale fiche aan de betrokken werknemer
  • vordert de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen terug van de werkgevers bepaald door de Raad van Beheer.

Uitzondering SWT op 56 jaar

Voor SWT gestart op 56 jaar na 33 jaar loopbaan en 20 jaar nachtarbeid betaalt de werkgever de vergoeding rechtstreeks aan zijn werknemer. Je kan als werkgever semestrieel een terugbetaling aanvragen van de bedrijfstoeslag (excl. bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen).

Voorwaarde: Het dossier voor berekening van de toeslagen moet volledig zijn vooraleer de terugbetaling kan worden aangevraagd. Hiervoor bezorg je het ingevulde aanvraagformulier aanvullende vergoeding aan het Sociaal Fonds.

De verklaring over de betaling van de bedrijfstoeslag dien je 6-maandelijks in te vullen en binnen de hieronder aangegeven termijnen terug te bezorgen.

Aanvraag terugbetaling
semester 1 semester 2
3de kwartaal van hetzelfde jaar 1ste kwartaal van het volgende jaar

Herwaardering bedrijfstoeslag

Per 1 januari wordt jaarlijks nagekeken of de bedrijfstoeslag wordt geherwaardeerd in functie van de index.

Nog vragen?

Indien je verdere vragen hebt bij de bedragen die door het Sociaal Fonds worden uitgekeerd dan kan je steeds telefonisch contact opnemen op weekdagen tussen 9u en 12u op 02 513 13 32

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven