Ons aanbod

Een onthaalbeleid uitstippelen lijkt moeilijk, maar is voor elk bedrijf een haalbare kaart. De adviesdiensten van Alimento helpen klaar te zien. Hoe ga je hiermee aan de slag? Waar zitten de pijnpunten in jouw bedrijf? Wie heeft opleiding nodig? 

 

Adviesdossier onthaal

Binnen een adviesdossier onthaal begeleidt een ervaren consultant jouw bedrijf bij het opstellen van een onthaalbeleid en het uitwerken van praktische onthaaltools. Informeer naar het adviesbudget waar jouw bedrijf recht op heeft.

Opleiding onthaal nieuwe medewerkers

Via de opleiding onthaal nieuwe medewerkers reiken we (hr-)medewerkers die instaan voor het onthaal en de introductie van nieuwe collega's een pragmatische aanpak aan voor het opstarten van een onthaal- en introductieprocedure voor nieuwe medewerkers. Thema’s zoals het wettelijk kader, de praktische organisatie, het gebruik van onthaaltools en de rol van leidinggevenden en peters/meters komen hierbij aan bod.

  • Alimento voorziet een financiële tussenkomst voor voedingsbedrijven die een opleiding onthaal nieuwe medewerkers organiseren met een van onze erkende lesgevers.

Opleiding mentorschap

Met de opleiding mentorschap krijgen de aangestelde ervaren werknemers meer inzicht in de rollen en competenties van de peter/meter. Thema’s zoals het onthaal van nieuwe werknemers en feedback en instructies geven, komen hierbij aan bod.

  • Alimento voorziet een financiële tussenkomst voor voedingsbedrijven die een opleiding mentorschap op de werkvloer organiseren met een van onze erkende lesgevers.
  • Wordt de opleiding mentorcoaching georganiseerd voor mentoren die een of meerdere jongeren opleiden in hun bedrijf (bv. bij duaal leren), dan wordt deze opleiding gratis aangeboden en komen deze in aanmerking voor de mentorkorting. Dit is een vermindering op de werkgeversbijdragen die je voor de mentor moet betalen voor de periode van de begeleiding.

 

Advies diversiteit

Bedrijven met een diversiteitsuitdaging kunnen een beroep doen op een expert om het personeelsbeleid hierop af te stemmen.

 

Hr- en/of rekruteringsscan

Informeer naar het adviesbudget waar jouw bedrijf recht op heeft om een hr- en/of rekruteringsscan te laten uitvoeren.

Hr scan

Met een Hr-scan kan een ervaren consultant het personeelsbeleid in jouw onderneming in kaart brengen via een medewerkersbevraging. Met de concrete adviezen en tips ga je aan de slag om een geïntegreerd personeelsbeleid op te stellen.

Rekruteringsscan

Via een rekruteringsscan wordt door een ervaren consultant dieper ingegaan op aanwerving, onthaal en opleiding van nieuwe medewerkers. Deze grondige analyse is een goede basis om je aanwervings- en onthaalbeleid verder uit te werken.

 
Terug naar boven