Geen geschikte profielen

Bakkerij Heylen is een typisch familiebedrijf dat al meer dan veertig jaar bestaat. Ons atelier en onze vier winkels tellen in totaal een dertigtal medewerkers. Als groeiende, innoverende organisatie zijn we regelmatig op zoek naar personeel. Op onze vacatures kwam er echter weinig respons en wie solliciteerde beantwoordde vaak niet aan het profiel. Ik investeerde (te) veel tijd aan het aanwervingsproces en moest dan vaak constateren dat nieuwe medewerkers al na enkele dagen verdwenen. Kwaliteit en professionalisme zijn voor onze bakkerij twee belangrijke waarden … Er moest een oplossing komen.

Gestructureerde recruiting

Tijdens het gesprek met Sigrid,HR-partner van Alimento, werd snel duidelijk dat het ons ontbrak aan structuur, duidelijke informatie en pragmatische aanpak. Gemiddeld werk ik veertien uur per dag en had ik geen tijd om stil te staan bij mijn aanwervingsaanpak. Sigrid maakte een duidelijk adviesrapport op met concrete tips. Tijdens de tweede sessie namen we de inhoud van de vacatures en de manier waarop ik omging met sollicitanten onder de loep. Ook dat kon beter! Eerst goten we de vacatures voor bakker, patissier, arbeider, chauffeur en winkelbediende in vorm. Daarna werkten we een leidraad uit die ik nu gebruik tijdens de selectiegesprekken.

Onthaalbrochure als geheugensteuntje

De rekruteringsscan liet ook zien dat we werk moesten maken van ons onthaalbeleid, zodat nieuwkomers beter geïnformeerd en opgeleid hun job aanvatten. Samen met Sigrid werkten we een onthaalbrochure uit. Die bevat algemene informatie, maar ook het arbeidsreglement in een taal die iedereen begrijpt. De brochure vormt het geheugensteuntje tijdens de hele onthaalperiode. Iemand de eerste dag met alle mogelijke informatie overstelpen, haalt immers niets uit. We spreiden dat nu over verschillende weken.

Efficiënte totaalaanpak

Kandidaten die onze nieuwe vacatures lezen, weten meteen wat de belangrijkste criteria zijn en wat zij van ons mogen verwachten. De selectiegesprekken verlopen gestructureerder dankzij de leidraad. Ik weet nu sneller of er een match is. En ook onze duidelijke en leesbare onthaalbrochure wordt warm onthaald.

praktijk type
onthaal

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Terug naar boven