De eerste indruk telt

Je krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken. Ook bij het onthaal van nieuwe werknemers wil je goed voor de dag komen. Neem daarom je huidige onthaalbeleid onder de loep en ga na hoe nieuwkomers in jouw bedrijf wegwijs worden gemaakt. Help je hen om zich welkom te voelen? Zorg je ervoor dat ze vlot in de groep worden opgenomen? Geef je opleiding, zodat ze hun job snel onder de knie krijgen?

 

“Een goed onthaalbeleid voorkomt vroegtijdig vertrek”

 

Enkele tips voor een vlot onthaal

 • Stel de nieuwkomer gerust en let op signalen van stress of ongemak, vooral jongere medewerkers of schoolverlaters hebben hier last van.
 • Zorg voor een goede voorbereiding, zodat alle praktische zaken in orde zijn: badge, werkkledij ...
 • Maak de nieuweling wegwijs in het bedrijf: licht de organisatiecultuur toe en verduidelijk hoe die zich concreet vertaalt in formeel en informeel gedrag.
 • Verduidelijk de regels en afspraken binnen je bedrijf. Zo vermijd je misverstanden.
 • Stel de nieuwe medewerker voor aan de collega’s en ondersteun hem of haar bij het uitbouwen van een netwerk binnen het bedrijf. Dit versnelt de sociale integratie.
 • Check regelmatig of alles duidelijk is en of er vragen zijn.
 • Ondersteun de nieuwe collega in het omgaan met problemen van administratieve, technische of sociale aard. Zorg hierbij voor een duidelijk aanspreekpunt; zoals de hr-verantwoordelijke, de leidinggevende of de peter/meter.
 • Bewaak het leerproces van de nieuwkomer. Stel een concreet opleidingsplan op in samenwerking met de leidinggevende en maak hier afspraken rond.
 • Ken de nieuwe medewerker een vertrouwenspersoon toe waarmee hij of zij op constructieve wijze de ambities kan bespreken.
 • Laat collega’s die persoonlijk betrokken zijn bij het onthaal feedback geven op het inhoudelijk functioneren van de nieuwe medewerker.
 • Evalueer na enkele weken het onthaalproces via een gesprek met de nieuwe collega.
 
Terug naar boven