‘Een leercultuur is essentieel voor de toekomst van ons bedrijf’, dat is het motto bij Kim’s Chocolates. Een aantal jaar terug startte deze wereldspeler op het vlak van chocoladeverwerking met een gestructureerde aanpak van het onthaal en de opleiding van nieuwe werknemers en uitzendkrachten.

Training en leergesprekken op de werkvloer

In dit gestructureerd systeem worden nieuwkomers eerst door een peter of meter onthaald. Alle informatie, regels, afspraken, normen en omgangsvormen komen uitgebreid aan bod met behulp van een welkomstmap. Daarna worden ze on the job getraind door een collega binnen een opleidingsschema met drie niveaus: een basisopleiding en twee doorgroei-opleidingen. Na elke opleidingsfase toetst de teamleider tijdens leergesprekken op de werkvloer naar de verworven vaardigheden om zo een competentie- en inzetbaarheidsmatrix op te stellen.

Persoonlijke opleidingsplannen en -mappen

Het bedrijf maakt voor alle nieuwe vaste werknemers een individueel opleidingsschema op. Dat is een gedetailleerde uitstippeling van alle stappen die ze moeten doorlopen, met wie ze moeten samenwerken, wanneer er evaluatiegesprekken zijn enz. Jaarlijks voeren leidinggevenden een functioneringsgesprek met de nieuwkomers waarin ze samen terugblikken op de gevolgde opleidingen. Zo weet je als bedrijf hoe medewerkers de trainingen ervaren en wat het nut ervan is.

Opleiding op alle niveaus

Daarnaast is het ook van belang dat de teamleiders voldoende ondersteuning krijgen om hun leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen. Zij moeten immers de skills hebben om met productiemedewerkers met verschillende mentaliteiten en nationaliteiten om te gaan, om hen taken aan te leren en om conflicten aan te pakken. Ondertussen werd ook een train-de-trainerprogramma ingevoerd, zodat de productiemedewerkers die een nieuwe collega moeten opleiden zo goed mogelijk voorbereid zijn op hun taak als trainer.

Tevreden medewerkers waarop je kan bouwen

Wat dat allemaal oplevert? Sinds de invoering van het systeem is er een positieve trend in de resultaten van de tevredenheidsenquête die het uitzendkantoor jaarlijks uitvoert. Bovendien hebben deze maatregelen een positieve impact op het verloop en het verzuim. In de productieafdelingen van Kim’s Chocolates is het kort verzuim meer dan gehalveerd en schommelt het nu nog rond een gemiddelde van circa 3% op jaarbasis.

praktijk type
onthaal
Terug naar boven