Tijdelijke werknemers

Stel je regelmatig tijdelijke krachten, jobstudenten en/of stagiairs tewerk? Voorzie dan voor deze medewerkers een aangepaste onthaalprocedure. De vereiste informatie voor iemand die slechts enkele dagen, weken of maanden blijft, is immers beperkter dan voor iemand die een lange tijd in het bedrijf zal werken.

 

Uitzendkrachten & jobstudenten

 • Laat uitzendkrachten voorafgaand aan hun contract je bedrijf kort bezoeken. Zo krijgen ze zicht op de producten, omgeving en cultuur van de onderneming en starten ze gemotiveerd.
 • Betrek het uitzendkantoor bij het onthaal van de nieuwkomers. Is een bedrijfsbezoek om praktische redenen niet mogelijk, dan moeten zij de uitzendkracht correct informeren.
 • Duid een verantwoordelijke aan die instaat voor het onthaal van uitzendkrachten in jouw bedrijf.
 • Zorg voor een duidelijke werkpostfiche. Deze bevat waardevolle informatie voor een uitzendkracht en is dus een belangrijk onthaaldocument.
 • Neem in je onthaalbrochure de informatie voor uitzendkrachten op of maak een specifieke, kortere onthaalbrochure voor uitzendkrachten.
 • Beschouw uitzendarbeid als een waardevol rekruteringskanaal. Voorzie ook hier een manier van opvolgen en evalueren. Dit levert interessante informatie op voor latere aanwerving.

 

Voor jobstudenten gelden dezelfde tips als voor uitzendkrachten. Studenten worden tegenwoordig trouwens vaak via een uitzendbureau tewerkgesteld.

Stagiairs

Is er een samenwerking met een of meerdere scholen en biedt jouw bedrijf regelmatig kansen aan stagiairs? Maak dan goede afspraken wat de tewerkstelling en het onthaal van de leerling betreft.

 

 • Geef de jongere bij voorkeur een rondleiding op de werkvloer vóór de eerste werkdag. Zo krijgt die een goed beeld van de werkcontext en vermijd je onnodige spanningen door een mismatch met de verwachtingen.
 • Maak praktische afspraken met de school rond werkkledij, materiaal en het leertraject.
 • Licht het team in over de stage en bespreek vooraf wat de rol is van de collega’s in het begeleiden van de leerling.
 • Stel de stagiair op de eerste werkdag voor aan het team en geef structuur mee voor de eerste dagen. Wees hierbij concreet over verwachtingen en maak zeker afspraken over topics die passen bij de leefwereld van de (onervaren) jongere, zoals gsm-gebruik op de werkvloer, roken, pauzes ...
 • Maak indien mogelijk gebruik van een onthaalbrochure om belangrijke informatie mee te geven, zoals nuttige telefoonnummers en wat te doen bij problemen of afwezigheid.

 

Verder gelden dezelfde extra adviezen als bij jobstudenten.

 

Tips voor jobstudenten

 • Voor de student is dit misschien wel een eerste werkervaring en heeft hij of zij hierdoor wat stress. Ga hier positief mee om door de jobstudent gerust te stellen.
 • Hou rekening met het beginniveau. Bepaalde aspecten van het werk zijn misschien wat moeilijker aan te leren of te begrijpen. Dit kan meer geduld vragen van diegene die het onthaal verzorgt.
 • Onervaren jobstudenten missen soms nog de juiste werkattitude. Wees daarom duidelijk in wat je verwacht. Leg extra nadruk op de afspraken rond het werk en het functioneren binnen het team en je organisatie.

 

Tools

 
Terug naar boven