Oudere werknemers

Heb je een oudere werknemer aangeworven en wil je het onthaalbeleid optimaal afstemmen op de behoeftes van deze nieuwe collega?

 

“Het valt op dat oudere werknemers vaak goed in de groep liggen”

 

Aandachtspunten en opportuniteiten

 

Leidinggevende positie

Krijg je als leidinggevende een oudere werknemer in je team, dan is het van belang om het evenwicht te bewaken. De ervaren werknemer mag niet verdrongen worden, maar ook niet gepamperd. Behandel hem of haar dus zoals elke werknemer.

Wettelijke voordelen

Er bestaan een aantal wettelijke voordelen voor oudere werknemers (bv. extra verlofdagen, seniorvakantie, anciënniteit, weerwerkpremie …). Geef hier toelichting over tijdens het onthaal mocht dit nog niet tijdens de sollicitatie zijn gebeurd.

Hou rekening met alle doelgroepen

Hou tijdens introductiesessies en in je onthaalbrochure rekening met alle mogelijke doelgroepen van medewerkers. Zorg daarom voor foto’s, voorbeelden enz. die ook aansluiten bij de leefwereld van oudere medewerkers.

Peter of meter

Kies voor de begeleiding van de nieuweling voor een peter of meter die affiniteit heeft met oudere werknemers of die een leeftijdsgenoot is.

Vaktechnische vorming

Biedt vaktechnische vorming zoals bij elke nieuwe medewerker. Je kan hier indien nodig wel rekening houden met specifieke ondersteuning voor oudere werknemers.

 
Terug naar boven