Migratieachtergrond

Stel je als bedrijf voor het eerst iemand met een migratieachtergrond tewerk, dan sta je het best stil bij mogelijke uitdagingen door culturele aspecten en/of de taalbarrière. Volgende tips en suggesties bevorderen een vlotte inwerkperiode van nieuwe medewerkers met een migratieachtergrond.

 

Voorbereiding

Bereid het team voor op de komst van de nieuwe collega. Onderzoek hierbij of er vooroordelen zijn tegenover medewerkers met een migratieachtergrond en bespreek de voordelen van interculturele communicatie en personeelsbeleid.

Introductie

Stel de nieuweling op een positieve manier voor aan de collega’s door zijn of haar kwaliteiten of kwalificaties te benadrukken. Geef hem of haar de kans om eventueel kort iets over zichzelf te vertellen. Wees integer en stimuleer een goede opname in de groep.

Hou het eenvoudig

Gebruik heldere, bondige taal en zo eenvoudig mogelijke woorden.

Onthaalbrochure

Maak eventueel een onthaalbrochure die toegankelijk is voor anderstaligen. Geef hierbij de voorkeur aan visuele ondersteuning.

Uitleg geven

Zorg ervoor dat de nieuwkomer voldoende uitleg krijgt over de functie, en de gewoontes en omgangsvormen binnen de onderneming of afdeling. Stimuleer de nieuweling om vragen te stellen aan de verantwoordelijke en aan collega's.

Integratie

Hou er rekening mee dat de integratie van iemand die net in België is aangekomen traag kan gaan. Hij of zij moet immers ook de nieuwe sociale omgeving leren begrijpen.

Tegen discriminatie

Treed kordaat op bij discriminerende opmerkingen of handelingen.

 

“Eenmaal het ijs gebroken, verdwijnen taalproblemen meestal vanzelf”

 

Tools

Terug naar boven