• Sectorale steunmaatregelen voor voedingsbedrijven

  Voor heel wat opleidingen geldt dat Alimento een deel van de kosten voor haar rekening neemt. In bepaalde gevallen zelfs volledig. Dit hangt af van de grootte van het bedrijf, de aard van de opleiding en de werknemer. Voor bepaalde doelgroepen kan het bedrijf immers aanspraak maken op een verhoogd opleidingsbudget.

  • De KMO-bonus: opleiden loont!

   Alimento wilt alle bedrijven aanmoedigen om het aantal opleidingen op te schroeven door middel van de KMO-bonus. Heb je de laatste drie jaar al voldoende (zie tabel hieronder) opleidingsinspanningen gedaan? Dan heb je nu recht op een extra tussenkomst van 2.000 € aan opleidingen die aldus gratis worden!

 • Een terugbetaling van de loonkosten

  Een aanzienlijk deel van de opleidingskost bestaat uit de lonen die gewoon doorlopen terwijl je personeel weg is van de productievloer. De overheid betaalt hiervan een deel terug via het Vlaams opleidingsverlof. In Brussel en Wallonië geldt het Betaald educatief verlof (BEV).

 • Andere steunmaatregelen voor opleidingen

  Zowel de Vlaamse als de Waalse overheid beschikken nog over een reeks andere steunmechanismen om bedrijven te helpen bij hun opleidingsinspanningen.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven