Vanaf 1 juli 2014 werd de bevoegdheid voor het betaald educatief verlof overgedragen aan de gewesten. Deze pagina beschrijft de situatie voor het Waals en Brussels Gewest. Voor het Vlaams Opleidingsverlof moet je hier kijken.

Voorwaarden voor BEV

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • de werknemers moeten vast tewerkgesteld zijn (hetzij voltijds, hetzij deeltijds);
 • de opleiding moet minstens 32 uur duren;
 • het moet een erkende opleiding zijn;
 • de opleiding vindt plaats tijdens de werkuren (of met recuperatie).

Aanvraag indienen

Om een aanvraag in te dienen ga je als volgt te werk:

 1. Op het einde van de opleiding leveren we je het getuigschrift voor de gevolgde opleiding.
 2. Je vraagt per werknemer twee documenten op bij je sociaal secretariaat, namelijk:
  • individuele steekkaart;
  • aangifte van schuldvordering.
 3. Vervolgens stuur je de 3 documenten naar het gewest waar de onderneming is gevestigd. Heb je vestigingen in verschillende gewesten? Stuur dan de schuldvordering naar het gewest waar het personeelslid dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld (sinds 01/04/2015 van kracht).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid, Betaald Educatief Verlof

Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel. Tel. : 02/204 16 30

https://economie-werk.brussels/betaald-educatief-verlof

Vlaams Gewest

Departement Werk en Sociale Economie, Vlaams Opleidingsverlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel, tél. : 1700

vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof
 

Waals Gewest

Le Forem, Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi tel. : 0800/93 946

https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-conge-education-paye 

https://www.leforem.be/contact

Duitstalige Gemeenschap

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens – Fachbereich Ausbildung und Unterrichtsorganisation
Gospertstraße 1, B – 4700 Eupen tel. : +32 (0)87 876 780

website: www.bildungsserver.be   

Opgelet : 
Het is niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als het personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten. De aanvraag mag wel geglobaliseerd worden per gewest. Je moet een speciale procedure volgen indien je werknemer in verschillende regio's tewerkgesteld was.

Meer info : https://werk.belgie.be/nl/themas/feestdagen-en-verloven/betaald-educatief-verlof

Indieningsdatum – verschillend per gewest!

Je moet de 3 documenten opsturen vóór de gevraagde indieningsdatum.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • De aanvragen voor het schooljaar 2022-2023 moeten ingediend zijn tegen 31/12/2023.

 • De aanvragen voor het schooljaar 2023-2024 moeten ingediend zijn tegen 31/12/2024.

Waals Gewest

 • De aanvragen voor het schooljaar 2022-2023 moeten ingediend zijn tegen 31/03/2024.
 • De aanvragen voor het schooljaar 2023-2024 moeten ingediend zijn tegen 31/03/2025.

Duitstalige Gemeenschap

 • De aanvragen voor het schooljaar 2022-2023 moeten ingediend zijn tegen 30/06/2024.
 • De voorlopige indiendatum van aanvragen voor het schooljaar 2023-2024 is 30/06/2025.

Vlaams Gewest – VOV Vlaams Opleidingsverlof

VOV volgt een andere procedure en indiendatum dan BEV/CEP
Verwijzen naar www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof voor de procedure/uitbetaling, .... 

Hoeveel krijg je terug?

Het bedrag van de terugbetaling is geplafonneerd. Als gevolg van de 6de staatshervorming bepalen de gewesten voortaan het bedrag van de terugbetaling aan de werkgever.

Vanaf schooljaar 2014-2015 werkt men slechts met 1 forfait, ongeacht het type opleiding.

Dit forfait bedraagt 21,30 euro per goedgekeurd uur betaald educatief verlof voor alle opleidingen.

Sinds het schooljaar 2022-2023, bedraagt de terugbetaling voor het Brussels Gewest een maximum van 22,07 € per uur.

Je moet als werkgever geen berekening meer maken van de loonkost verbonden aan de uren educatief verlof: enkel het aantal uren moet verantwoord worden, waarna de dienst Betaald Educatief Verlof van de gewesten, het forfaitaire uurbedrag zal toekennen voor elk goedgekeurd uur.

Welke opleidingen zijn erkend voor BEV?

Naast heel wat algemene opleidingen die voor alle sectoren erkend zijn voor BEV, zorgt Alimento voor de erkenning van opleidingen specifiek voor de voedingsindustrie.

Voor alle sectoren:

Voor de voedingsindustrie:

Het gaat om opleidingen die kaderen binnen volgende thema's:

1.   Voedselveiligheid & kwaliteit
2.   Logistiek
3.   Persoonlijke vaardigheden
4.   Leer- en competentiemanagement
5.   Techniek, onderhoud en productie
6.   Arbeidsveiligheid en ergonomie
7.    Welzijn op het werk
8.    Commerciële en financiële vaardigheden
9.    Voedingstechnologie
10.   Voedingsspecifieke opleidingen rond zuivel, vlees, bier, chocolade, suiker en bakkers
11.    Milieuzorg
12.   Informatica
13.   Talen

Opleidingen, gevolgd door éénzelfde persoon, binnen eenzelfde thema kunnen met elkaar gecombineerd worden om zo 32 of meer uren BEV te krijgen (vb. Excel en Word).

Hoe ontvang je het getuigschrift van Alimento / IPV vzw?

1. Na afloop van een opleiding die voldoet aan de voorwaarden, vragen we je automatisch via een brief of je een BEV-getuigschrift wenst voor de opleiding.

2. Alimento stuurt het getuigschrift voor de gevolgde opleiding.

Slechts een beperkt aantal opleiders mag zo'n getuigschrift afleveren. Voor de voedingsindustrie zijn dat in hoofdzaak:

 • Alimento / IPV vzw
 • Onderwijs voor Sociale Promotie 
 • de onderwijsinstellingen van de erkende netten 
 • de CMO's

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven