Vanaf 1 september 2019 verdween het Betaald Educatief Verlof (BEV) in Vlaanderen. Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) kwam in de plaats. Loonkosten recupereren van werknemers die via Alimento een bedrijfsopleiding volgen kan enkel nog als je voor de start van de opleiding een attest van inschrijving aanvraagt.

Het Vlaams Opleidingsverlof geldt voor werknemers die in het Vlaams Gewest werken en biedt nog steeds de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden (een deel van) de loonkost te recupereren van werknemers die via Alimento een bedrijfsopleiding volgen. Dat kan voortaan enkel nog als je voor de start van de opleiding een attest van inschrijving aanvraagt. De minimumduur voor een VOV-opleidingstraject blijft 32 uur. Het Betaald Educatief Verlof in het Brussels en Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap wijzigt niet.

Voor de start van de opleiding je attest aanvragen!

Enkel door ons voor de start van een opleiding te laten weten dat je voor het betrokken opleidingstraject een aanvraag voor Vlaams Opleidingsverlof bij de Vlaamse overheid wil indienen, kunnen wij hiervoor tijdig een “attest van inschrijving in een VOV-erkende opleiding” afleveren. Dit attest vraag je aan via het invulformulier onderaan deze pagina.

Welke Alimento-opleidingen komen in aanmerking voor VOV?

Het Vlaams Opleidingsverlof wordt enkel toegekend voor erkende opleidingen. De volledige lijst met erkende Alimento-opleidingen kan je terugvinden in de opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives via hun website. Hier vind je ook de VOV-referentie die je nodig hebt voor de aanvraag van je inschrijvingsbewijs. 

Vind je je opleiding niet onmiddellijk terug in de lijst? Mail dan naar vov@alimento.be.

Praktisch: hoe vraag ik Vlaams opleidingsverlof (VOV) aan?

 • STAP 1 – Inschrijving van de werknemer in een Alimento-opleidingstraject van minimum 32 uur
  • via het invulformulier onderaan deze pagina;
  • daarmee vermeld je meteen dat voor deze opleiding een aanvraag voor VOV zal worden ingediend; 
  • Vind je de referentie van je opleiding niet hier onmiddellijk terug op ? Mail dan naar vov@alimento.be.
 • STAP 2Alimento bezorgt aan de werknemer/werkgever een “attest van inschrijving in een VOV-erkende opleiding”.
  • Let wel : dit is geen automatische aanvraag voor terugbetaling van de loonkost.
  • De aanvraag voor terugbetaling van de loonkost gebeurt door de werkgever via stap 4.
 • STAP 3 – De werknemer volgt de opleiding nauwgezet. Als de opleiding een eindbeoordeling voorziet, is de werknemer verplicht hieraan deel te nemen.
 • STAP 4 – De werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket.
 • STAP 5 – De werkgever registreert per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA, code 5)
 • STAP 6Alimento laadt de informatie van de cursist op in het WSE-loket (aanwezigheden, indien aanwezig ook de eindbeoordeling).
 • STAP 7 – De Vlaamse overheid behandelt het dossier. De werkgever ontvangt per goedgekeurd opleidingsuur een forfaitair bedrag van 21,30 euro.

Wil je nagaan op hoeveel uren VOV je nog recht hebt? Dat vind je hier.  Meer info kan je ook vinden op de informatiepagina van de Vlaamse overheid over het vernieuwde systeem.

Meer weten

Contact

vov@alimento.be

Meer informatie

Vlaams Gewest

Departement Werk en Sociale Economie, Vlaams Opleidingsverlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel tel. : 02 553 18 00

e-mail : educatiefverlof@vlaanderen.be - www.werk.be

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven