Een voedingsbedrijf kan voor haar werknemers (paritair comité 118 en 220) enkel gebruik maken van het gunstige tarief voor Alimento-opleidingen wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan :

  • de opleidingen gaan door tijdens de werkuren; of de opleidingsuren buiten de werkuren worden betaald of gerecupereerd;
  • voor bedrijven met een overlegorgaan: het onthaalbeleid wordt jaarlijks overlegd met de ondernemingsraad of met de syndicale delegatie.

 

Een bedrijf met 20 werknemers of meer moet vanaf 2014 ook beschikken over een opleidingsplan conform een sectoraal model. Dat wil zeggen een opleidingsplan dat minimaal de elementen van het sectormodel omvat, met daarin bijzondere aandacht voor de risicogroepen.

 

Voor vragen kan je terecht bij:

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven