Waarom een loopbaanfonds? Om duurzame loopbanen daadkrachtig te ondersteunen, moeten we op elk ogenblik klaarstaan om werknemers en werkgevers met de juiste middelen op het juiste ogenblik te steunen. In elke loopbaan zien we dat bepaalde sleutelmomenten cruciaal zijn en het verdere verloop van de carrière kunnen bepalen. Net op die ogenblikken staan wij klaar!

Drie pijlers

Het loopbaanfonds komt naast het opleidingsfonds te staan en telt drie pijlers:

  • De werknemer centraal
  • Het versterken van het personeelsbeleid en de arbeidsorganisatie
  • Het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden

De werknemer centraal

Het loopbaanfonds richt zich rechtstreeks tot de werknemers van de voedingsindustrie met een specifiek aanbod. Voortaan kunnen werknemers op eigen initiatief bij ons terecht voor gratis loopbaanbegeleiding, een persoonlijk opleidingsbudget en een premie voor kinderopvang om de combinatie werk/gezin te vereenvoudigen. We trekken ook extra opleidingsbudgetten uit voor doorstromings- en omscholingsprojecten op aangeven van de werkgever.

Personeelsbeleid en arbeidsorganisatie moeten structureel duurzaam worden

De werkgevers kunnen rekenen op nog meer begeleiding om hun personeelsbeleid en de arbeidsorganisatie te verbeteren. Door hierop in te zetten, bewijzen we dat werkbaar werk geen loze belofte is. Voor elk bedrijf bestaan er maatoplossingen die werkgever en werknemer gelukkig maken. Een opleiding ergonomie voor de inpakafdeling is nog altijd nuttig, maar jobrotatie of een aangepaste manier om het werk te organiseren zijn misschien nog beter. Het loopbaanfonds kan helpen om zo’n omschakeling vlekkeloos te laten verlopen.

Bedrijven krijgen ook begeleiding als ze nieuwe machines of technologieën invoeren. Zo blijft de stress voor het personeel beperkt en een goede voorbereiding kan hen motiveren om de nieuwe ontwikkelingen en de implementatie ervan mee te dragen.

Optimaliseren van arbeidsomstandigheden

Door te zoeken naar haalbare oplossingen voor moeilijke arbeidsomstandigheden kunnen problemen vermeden worden. Daarom hebben we onze bestaande instrumenten zoals de ergonomiescan aangevuld met heel wat nieuwe elementen waaronder een scan voor welzijn en gezondheid op het werk. Maar we overstijgen ook het niveau van de werkvloer. Zo laten we onderzoek uitvoeren naar bijvoorbeeld ploegenarbeid of kortcyclisch werk. Door hierrond kennis te verzamelen en te verspreiden pogen we structurele oplossingen aan te dragen.

Merk ook op dat welzijn en gezondheid een volwaardige plaats krijgen binnen de activiteiten van Alimento. We proberen daarbij de problemen zoveel mogelijk te voorkomen, maar we bieden ook ondersteuning als het fout loopt. Zo kunnen voedingsbedrijven nu rekenen op begeleiding om langdurig afwezige personeelsleden weer aan de slag te krijgen.

 

Werknemers ondersteunen

Loopbaanbegeleiding

Extra opleidingsbudgetten tijdens de loopbaan

Premie kinderopvang

Organisaties ondersteunen

HR-beleid

Loopbaanbeleid

Diversiteit

Digitalisering/automatisering

Arbeidsorganisatie

Ondersteunen op vlak van specifieke arbeidsmarktomstandigheden

Werkdruk

Ergonomie

Ploegen- en nachtarbeid

Welzijns- en gezondheidsbeleid

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven