De drie fases van een ergonomiescan

De voorbereiding

  • De ergonoom neemt contact op met het bedrijf en verzamelt relevante informatie ter voorbereiding van de audit (aantal werkposten, soort taken, aantal personen, werkomgeving, extra gegevens ...).

Het bezoek

  • De ergonoom loopt door het bedrijf, bij voorkeur onder begeleiding van een medewerker.
  • Hij/zij analyseert de volgende elementen: de uitgevoerde taken, de uitrusting en gereedschappen van de werkplek, de producten, de werkmethodes, de werkorganisatie en de werkomgeving.
  • Verschillende ergonomische tools worden gebruikt om zowel objectieve meetgegevens te verzamelen als ook te peilen naar de subjectieve ervaring van de werknemers.
  • Op het einde van de dag vindt een debriefing plaats om de vaststellingen te overlopen en de eerste aanbevelingen te doen.

Het rapport

  • Op basis van de audit en foto's genomen tijdens het bezoek, stelt de ergonoom een rapport op met een overzicht van de voornaamste ergonomische risico's.
  • Een plan van aanpak via 'Quick Wins' wordt opgemaakt om de vastgestelde risico's te verminderen. Sommige problemen kunnen snel en zonder al te veel inspanningen opgelost worden.
  • Ook mensgerichte, technische en organisatorische preventiemaatregelen worden voorgesteld.

 

Mogelijk stelt de ergonoom ook preventiemaatregelen van menselijke, technische en organisatorische aard voor.

  • Indien mogelijk wordt ook een aanzet voor een aanpak op langere termijn gegeven.
  • Het rapport wordt toegestuurd naar het bedrijf, dat de ergonoom kan contacteren voor meer uitleg.

Financiële tussenkomst

Alimento steunt deze audit financieel met een tussenkomst van maximaal 2000 euro per bedrijf (of per groep waartoe je bedrijf behoort).

Ergonomiescan: eerste resultaten in het syntheserapport

Wat zijn veel voorkomende ergonomische knelpunten in de sector? Lees het syntheserapport dat de gegevens van 48 bezochte bedrijven samenbrengt.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven