Aandacht voor werknemerswelzijn door het aanbieden van sport- en bewegingskansen maakt van je bedrijf een aantrekkelijke werkgever. 

Beweging als motor van een integraal gezondheidsbeleid

Een expert in Beweging en Gezondheid helpt je stappen zetten op maat van je bedrijf. 
Een erkende Alimento-partner zet je op weg om een integraal gezondheidsbeleid op te maken waarin beweging en sport de rode draad vormen. Samen bepaal je de prioriteiten van dit beleid en zet je haalbare acties uit. 

Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • Hoe zet ik haalbare bewegingsdoelen uit? 
 • Hoe zorg ik ervoor dat iedereen in het bedrijf mee is? 
 • Hoe pas ik bewegingsacties in het weekschema in? 
 • Hoe kan ik oude gewoontes en patronen op het werk doorbreken? 
 • Hoe beïnvloeden bewegings-, eet- en slaapgewoonten mijn werk? 
 • Welke invloed hebben beweging en sport op mijn fysiek en mentaal welzijn? 
 • Hoe stem ik werk en privé op het vlak van beweging op mekaar af? 
 • Hoe communiceer ik op een wervende manier over een gezondheidsbeleid? 

Pragmatische aanpak op maat van je bedrijf

Met een adviesdossier beweging en gezondheid bouw je op een pragmatische wijze een gezondheidsbeleid in je bedrijf uit. Beweging en sport zijn verbindende factoren tussen medewerkers. Veel concrete acties kunnen op een laagdrempelige manier en toegankelijk voor iedereen georganiseerd worden. 

Jouw return zijn betrokken medewerkers die zich goed voelen op de werkplek, lagere absenteïsmecijfers en minder vertrekkers. In de strijd voor talent is je bedrijf een aantrekkelijke werkgever dankzij een gezondheidsbeleid.     

Adviestraject: aanpak en resultaten

Het adviestraject beweging en gezondheid wordt begeleid door een consultant. Bij de aanvang van het traject wordt er kennisgemaakt met een contactpersoon in het bedrijf met wie de consultant nauwe contacten onderhoudt over het project.  

Het advies beweging en gezondheid resulteert in:

 • Een analyse, scan of meting van de bewegingskansen van de medewerkers.
 • Bewegingsplannen op maat van het bedrijf: 
  • Welke doelstellingen streeft men na? 
  • Welke knelpunten zijn er? 
  • Welke acties plant men in?
 • Een tijdslijn voor de uitrol van de bewegingsplannen.
 • De lancering van een quick-win actie.

De consultant zal de contactpersoon van het bedrijf gedurende het traject ook ondersteunen bij het creëren van draagvlak en enthousiasme, bij het opvolgen van de bewegingsplannen, bij de verankering van de resultaten (ook op langere termijn) en bij de communicatie over het project. 

Neem deel aan Gusto Sportivo

Wil je inspiratie opdoen over de acties van andere voedingsbedrijven? Wil je de sportieve prestaties van je medewerkers met anderen delen? Fietsen of lopen je collega’s dagelijks naar het werk, zwemmen zij ’s middags of lopen ze allemaal trappen om dat ene goede doel te steunen? Zoekt je bedrijf nog een doel om te sponsoren via sportieve acties? Je vindt het allemaal op het platform Gusto Sportivo. 

Registreer je op www.gustosportivo.be, een gedeeld initiatief van Fevia, Rikolto en Alimento. 

Financiële tussenkomst 

Voor een adviesdossier beweging en gezondheid heeft je bedrijf recht op een financiële tussenkomst van Alimento. 

 • Bedrijven met minder dan 5 werknemers nemen contact op met een adviseur van Alimento. 
 • Bedrijven met 5 tot 10 werknemers hebben recht op € 3.000.
 • Kleine bedrijven of groepen met 10 tot 99 werknemers hebben recht op € 6.000. 
 • Grotere bedrijven of groepen met minstens 100 werknemers hebben recht op €     3.000 en moeten zelf nog € 3.000 investeren.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven