• Onderzoek de knelpunten

  Betrokken, gedreven en fitte medewerkers zijn goud waard. Laat knelpunten in teams of gezondheidsrisico’s op de werkvloer niet sluimeren! Zorg dat de werkposten geen lastposten zijn. Met de inzet van een welzijns-of gezondheidsscan en van een ergonomiescan leg je welzijns- en gezondheidsbedreigingen bloot en ga je samen met jouw werknemers en experten op zoek naar haalbare en gedragen oplossingen.

  De Welzijnsscan, de Gezondheidsscan en de Ergonomiescan leiden tot succesvolle acties en maatregelen in je bedrijf omdat ze:

  • pragmatisch en haalbaar zijn:

   de scans streven niet naar volledigheid, wel naar grondigheid. De focus ligt op het uitdiepen van een urgent probleem en op het uitrollen van een quick win actie.

  • participatief en gedragen tot stand komen:

   medewerkers worden betrokken in een participatief proces van samen nadenken over werkbaarheidsproblemen in het bedrijf enerzijds, maar worden anderzijds ook uitgedaagd om samen oplossingen formuleren. Gedragen acties hebben meer kans op slagen.

  • flexibel inzetbaar en op maat worden toegepast:

   elke scan biedt maatwerk, want richt de focus op een probleem dat hier en nu door medewerkers ervaren wordt. Naargelang de noden en de structuur van uw bedrijf kunnen de scans flexibel worden ingezet.

  • De welzijnsscan vermindert spanningen

   De welzijnsscan is een instrument dat de psychosociale belasting binnen het bedrijf in kaart brengt en vervolgens inzoomt op het meest urgente psychosociaal knelpunt.

  • De gezondheidsscan beschermt je werknemers

   De gezondheidsscan is een instrument dat het gezondheidsbeleid van het bedrijf screent en vervolgens inzoomt op één bepaald gezondheidsrisico. Ploegenarbeid, nachtwerk, gebrek aan beweging … zijn maar enkele voorbeelden.

  • De ergonomiescan

   Maak op één dag een structurele analyse van de werkposten in de productieafdeling, meer bepaald de interactie tussen mens en machine, en voorkom zo heel wat lichamelijk leed. Een gecertificeerde partner voert de ergonomiescan uit in jouw bedrijf.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven