Stijgende werkdruk op de productievloer, voortdurende stress bij eerstelijnsleidinggevenden, spanningen en moeilijke samenwerking in een bepaalde afdeling zijn hiervan voorbeelden.

Het doel is om tot een concreet actieplan te komen ter bevordering van het welzijn en het welbevinden van werknemers in het algemeen, maar vooral om maatregelen te nemen voor de aanpak van één dringend psychosociaal knelpunt in het bijzonder. Op die manier kunnen nadelige gevolgen zoals stress, burn-out of conflicten op het werk voorkomen worden. Het resultaat is minder ziekteverzuim, minder klachten en een grotere jobtevredenheid.

De welzijnsscan wordt uitgevoerd door een Alimento-erkende partner die 1 dag ter plaatse komt.

De welzijnsscan verloopt gefaseerd.

De voorbereiding (= 1/2 dag, telefonisch en per email)

De voorbereiding bestaat uit een telefonische intake, het opvragen van bedrijfsgegevens en cijfers over absenteïsme, verloop, arbeidsongevallen en andere HR-data.

In samenspraak met de contactpersoon van het bedrijf wordt een groepsgesprek met sleutelpersonen voorbereid (= wie zal deelnemen? Hoe gepast communiceren naar de werkvloer?).

Het bezoek (= 1 dag in het bedrijf)

De consultant loopt samen met de contactpersoon door het bedrijf. Hij houdt korte interviews met werknemers in verschillende functies.

Na deze rondgang worden de deelnemers aan het groepsgesprek samengebracht. De consultant begeleidt het groepsgesprek van a tot z.

De deelnemers vullen een vragenlijst in die tot de Subjectieve Werkbelevings Index (SWI Prevent1) leidt. Deze index geeft inzicht in hoe de medewerkers hun werk beleven op het vlak van 12 aspecten. Deze aspecten vormen de basis van welzijn en welbevinden op het werk. De scores op deze index tonen aan welke aspecten aanleiding geven tot welk psychosociale risico. Concreet gaat het over de subjectieve (werk)ervaring van vermoeidheid, concentratie, moeilijkheidsgraad, werktempo, verantwoordelijkheid, werkvolume, emotionele belasting, fysische werkomgeving, interesse, zelfstandigheid, sociale ondersteuning van collega’s en ondersteuning door leidinggevende.

Daarna zoomt men in het groepsgesprek in op de eisen, energiegevers en energienemers op het werk. Hierbij focust de consultant op de 5a’s van arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Het groepsgesprek wordt afgerond met de koppeling van de werkeisen, energiebronnen en mogelijke oplossingen.

De consultant maakt een 1ste analyse van het groepsgesprek en geeft feedback onder de vorm van een korte presentatie. Er is ruimte om de aangehaalde knelpunten en oplossingen te bespreken, tot een concreet actieplan ter verbetering van het psychosociaal welbevinden te komen en een quick win actie voorop te stellen.

Rapport en Nazorg (= ½ telefonisch en per email)

De consultant bezorgt het bedrijf een adviesrapport met knelpunten en oplossingen, mogelijke acties en maatregelen op middellange termijn.

De consultant blijft nog een periode aanspreekbaar voor het bedrijf voor advies over het actieplan en de maatregelen, maar ook voor coaching over de communicatie naar medewerkers toe.

Financiële tussenkomst

De Welzijnsscan heeft een kostprijs van 2000 euro (excl. BTW) + vervoersonkosten van de consultant van 0,50 euro/km.

De tussenkomst van Alimento bedraagt 2000 euro.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven