Het doel is om een concreet actieplan uit te werken ter bevordering van de gezondheid van werknemers in het algemeen, en maatregelen te nemen voor de aanpak van dit specifieke gezondheidsrisico in het bijzonder.

De gezondheidsscan wordt uitgevoerd door een Alimento-erkende partner die 1 dag ter plaatse komt.

De gezondheidsscan verloopt gefaseerd.

 

De voorbereiding (= 1/2 dag, telefonisch en per email)

De voorbereiding bestaat uit een telefonische intake, het opvragen van bedrijfsgegevens en informatie over de arbeidsomstandigheden. De contactpersoon van het bedrijf vult een online vragenlijst in over de gezondheidspromotie in het bedrijf (Company Health Check).

Er wordt dieper ingegaan op het bedrijfsbeleid ten aanzien van het gezondheidsrisico dat op tafel ligt. Lacunes in het huidige beleid worden opgespoord.

In samenspraak met de contactpersoon van het bedrijf wordt de actieworkshop met sleutelpersonen over het vooropgestelde gezondheidsrisico voorbereid (= wie zal deelnemen? Hoe gepast communiceren naar de werkvloer?).

Het bezoek (= 1 dag in het bedrijf)

De consultant bezoekt samen met de contactpersoon de verschillende werkposten in het bedrijf en houdt korte interviews met de medewerkers. De consultant begeleidt de actieworkshop met sleutelpersonen van a tot z. Bij een actieworkshop is het de bedoeling om in groep een actieplan uit te werken, in dit geval wordt er een actieplan opgesteld over het specifieke gezondheidsrisico.

In de actieworkshop wordt de beginsituatie overlopen. Bestaande maatregelen krijgen een waardering: welke willen we behouden? Welke moeten aangepast worden en hoe? Welke mogen verdwijnen? De groep stelt een nieuw actieplan op met bestaande en met nieuwe maatregelen. Er worden prioriteiten aangebracht en een quick win vooropgesteld. Idealiter slaagt de werkgroep erin om de concrete acties in het bredere gezondheidsbeleid van het bedrijf te verankeren.

De consultant verwerkt het resultaat van de interviews en van de actieworkshop tot een synthese en geeft feedback onder de vorm van een beknopt rapport. Er is ruimte om het voorgestelde actieplan met quick winactie te bespreken.

Rapport en Nazorg (= ½ telefonisch en per email)

De consultant bezorgt een rapport met een te realiseren actieplan van maatregelen, eventuele vervolgacties en quick win aan het bedrijf.

Financiële tussenkomst

De Gezondheidsscan heeft een kostprijs van 2000 euro (excl. BTW) + vervoersonkosten van de consultant van 0,50 euro/km.

De tussenkomst van Alimento bedraagt 2000 euro.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven