Meer kwaliteit, meer flexibiliteit, mét goesting

Door slimmer te organiseren en meer verantwoordelijkheden te geven aan medewerkers kan je betere resultaten behalen en sneller inspelen op veranderingen en eisen van klanten. Tegelijk maak je het werk voor je werknemers interessanter en kan je ook stress verminderen omdat ze zelf oplossingen kunnen zoeken voor problemen. 

Nieuwe technologie, nieuwe manier van samenwerken

Organisaties veranderen door technologie. Er wordt doorgaans veel meer autonomie verwacht van de mensen, die moeten omgaan met de informatie die de nieuwe systemen aanleveren. Hierdoor veranderen jobs en ook de bestaande verhoudingen in een bedrijf: de relatie tussen operatoren en hun leidinggevenden, de functie en rol van stafmedewerkers en ondersteunende afdelingen (maintenance, kwaliteit, ploegleiders) … Door hierover op voorhand na te denken en de nodige aanpassingen aan de arbeidsorganisatie voor te bereiden, voorkom je stress en spanningen tussen mensen.

Werkdruk verlichten

Werkdruk is een belangrijk aandachtspunt binnen de voedingsindustrie. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, maar een onevenwichtige arbeidsorganisatie is een belangrijke. Zo zit er vaak (te) veel gewicht bij leidinggevenden, of gaat veel tijd verloren door een slechte communicatie tussen afdelingen, ploegen, mensen … Door je anders te organiseren kan je dan veel winst boeken.

Mensen aan boord houden met aangepast werk

Waar mogelijke zoeken werkgevers al oplossingen om de werkomstandigheden te verbeteren, maar soms zijn de omstandigheden ook wat ze zijn: werken in ploegen, werken in koude/warmte, heffen en tillen, herhalende bewegingen, piekmomenten met hoge werkdruk tot gevolg … Het is niet iedereen gegeven om dit een loopbaan lang vol te houden, en zo dreig je sommige werknemers en hun expertise vroegtijdig te verliezen. Een oplossing kan zijn het werk anders te organiseren, om zo bepaalde medewerkers te ontlasten.

Dit zijn verschillende uitdagingen waarbij een gepaste arbeidsorganisatie mee een oplossing kan bieden. Om concrete pistes voor jouw bedrijf te bekijken, bieden wij een organisatiescan aan.

Wat mag je verwachten van een organisatiescan?

Een organisatie-expert doet een bevraging in je organisatie, op verschillende niveaus (ook op de werkvloer!). Hij brengt verbetermogelijkheden in kaart op diverse vlakken: de organisatiestructuur, de systemen, de cultuur en de medewerkers. Samen met deze expert kan je prioriteiten bepalen en de koers voor je bedrijf aanpassen.

GETUIGENIS

Chocoladebedrijf Duva ondervond als sterk groeiende KMO dat de productievloer nood had aan verbetering. Dankzij een organisatiescan werden de verbeterpunten in kaart gebracht om tot een betere spreiding van de verantwoordelijkheden te komen.

Coaching om je op weg te zetten

Na de analyse begeleidt de externe partner je om de eerste stappen te zetten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • teamwerking, teamoverleg en resultaatgericht werken introduceren;
 • verbeteringen op vlak van omschakelingen, orde en netheid, veiligheid en kwaliteit realiseren. Teams, of een deel daarvan, krijgen hiervoor technieken aangeleerd;
 • nieuwe functies en rollen binnen teams uitwerken;
 • een fleximatrix uitwerken;
 • ...

Financiële tussenkomst

Voor een dergelijk traject kan je bedrijf eenmalig rekenen op een tussenkomst:

 • 6.000 euro voor kleine bedrijven tussen 10 en 99 werknemers (of de groep waartoe je bedrijf behoort);
 • 3.000 euro voor bedrijven met 100 werknemers of meer (of de groep waartoe je bedrijf behoort), met een cofinanciering van 3.000 euro.
 • Heeft je bedrijf minder dan 10 werknemers, gelieve contact op te nemen met Lieve Ruelens.

 

Let op: dit aanbod loopt parallel met de HR scan en KMO-coaching. Bedrijven hebben slechts recht op een tussenkomst voor één van de drie scans. We kunnen samen met jou bekijken welke scan voor je bedrijf het meest zinvol is.

 • "Oei, ik groei …": orde op zaken stellen met organisatiescan

  In 2009 nam Dominique Van den Putte het chocoladebedrijf Duva over. Maar dit liep niet van een leien dakje. Het bedrijf groeide sterk en zowel Dominique als haar productiechef waren overbevraagd. Dankzij een organisatiescan werden de verbeterpunten in kaart gebracht om tot een betere spreiding van de verantwoordelijkheden te komen.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven