Op de productievloer hebben voedingsbedrijven wel eens te maken met problemen waarvoor geen pasklare oplossing of opleiding te vinden is. Als fouten en misverstanden blijven aanslepen, heeft dit stilstanden op de productielijnen als gevolg, waardoor de beoogde rendementen niet worden gehaald.

Op de werkvloer is veel kennis aanwezig: werkplekslimheid. Sommige werknemers lukken er in om het productieproces goed te laten draaien, bij anderen loopt dat veel moeizamer.

Hoe kan een bedrijf deze interne kennis goed gestructureerd benutten? De BLITS-methodiek heeft z’n degelijkheid al bewezen bij:

 • het opstellen van bedrijfseigen instructiefiches,
 • ploegwissels,
 • reduceren van de waste/verliezen,
 • onderhoudsproblemen aan de lijn.

Wat betekent BLITS?

BLITS staat voor ‘Begeleid Leren In TeamS’. Een BLITS-traject is een kort, maar intensief traject. Binnen een duidelijk afgebakende tijdsspanne wordt gericht te werk gegaan met een duidelijk doel en eindpunt. Meestal minder dan 2 maanden, of 8 tot 10 BLITS-sessies van telkens 2u. Een sessie mag niet te lang duren, de band blijft immers draaien. Ook als de BLITS-sessie afgelopen is, worden de deelnemers getriggerd om verder na te denken en te zoeken naar oplossingen. BLITS gebeurt immers niet op een stoel, maar op de werkvloer. 

Veelal wordt begonnen met een concrete productielijn, en een heel concrete uitdaging.

Het samenstellen van een BLITS-team betekent een zoektocht naar een goede mix van ervaring en nieuwelingen, technische competenties en administratieve ondersteuning. In de praktijk betekent dat bvb een operator, teamleader, technieker, HR-assistent, administratief bediende en de externe facilitator. Om te slagen moet in een dergelijk team een groot vertrouwen aanwezig zijn. Bij aanvang wordt duidelijk gesteld dat er geen hiërarchie bestaat in het BLITS-team, alle vragen & opmerkingen mogen gesteld worden.

Externe facilitator: Deze wordt aangebracht door Alimento. De externe facilitator moet in de eerste plaats een goede motivator en coach zijn. Geen expert van het product dat gemaakt wordt, evenmin een technisch expert. Hij regelt het verkeer en zorgt dat elke medewerker inbreng heeft. Niemand kan zich verschuilen. Iedereen wordt getriggerd om z’n kennis uit te spreken en te delen. Die kennis moet samenkomen en aanvaard worden. De externe begeleider bewaakt de logische structuur, maar zorgt eveneens voor een goede groepsdynamiek. De meerwaarde van een externe is dat hij onbevooroordeeld vragen kan stellen en ‘verwondering’ kan uiten.

Hoe opbouwen? Er moet worden doorgewerkt. Er mag zeker niet het gevoel ontstaan dat men aan het aanmodderen is. Best dat er een goed regelmaat wordt ingebouwd, 1 keer per week. Telkens als de externe facilitator toekomt, is men verplicht het werk opzij te schuiven en zich gedurende een 2-tal uren te concentreren op het BLITS-project, geen excuses. Minstens even belangrijk is dat er naast de 8 of 10 formele bijeenkomsten, ook diverse informele BLITS-acties gebeuren op de werkvloer op andere dagen, bv deelnemers nemen de tijd om overleg te plegen met leidinggevenden of zullen instructieprocedures checken op de werkvloer, nadat in de BLITS-sessie duidelijk werd waar bepaalde problemen zich situeerden. Voor veel bedrijven is dat nieuw en geeft aan dat men sterk bezig (betrokken) is met de BLITS-aanpak.

Evolutie van een BLITS-team: de groepsdynamica heeft een grote impact en betekent een noodzakelijke stap om te komen tot een performant team. In de eerste sessie ligt de focus op kennismaking en het aflijnen van de doelstellingen. Er moet ook gewaakt worden dat er een groot onderling vertrouwen kan groeien. Pas dan kan er een draagvlak gecreëerd worden en zullen de medewerkers achter de afspraken staan. Ook een leerattitude, bereid om te leren, om bvb meer systematisch te werken. Vermijden om ‘evidenties’ naar voren schuiven. Neen, dat is NIET evident!!!   Vragen stellen, communiceren, leren luisteren, eerder dan direct oordelen, interpretaties durven checken. Op die manier is leren fijn en effectief, en niet tijdrovend.

Het toonmoment: Veelal wordt een BLITS-traject afgesloten met een ‘toonmoment’ aan directie en collega’s. Dat creëert een positieve spanning, het BLITS-team mag immers geen vrijblijvende praatgroep zijn. De deelnemers krijgen de gelegenheid hun competenties te tonen aan de directie, de directie kan vervolgens z’n appreciatie uiten. Een dergelijk toonmoment vergt enige voorbereiding, wie zal wat naar voren brengen? Voor vele BLITS-leden is dat niet evident, men is dat niet gewoon, niet vertrouwd met presentaties. Ook de eigen directie maakt hier tijd voor, ze vinden het de moeite waard.

De voordelen van een BLITS-aanpak

Een goed draagvlak en betrokkenheid, oplossing komen van de eigen medewerkers, de eigen werkvloer heeft best veel kennis.

De BLITS-aanpak vergt geen grote tijdsinvestering van het personeel, wel een grote betrokkenheid/ ownership.

Gericht leren kan maar gebeuren in een veilige leercontext. Het is aan de directie & begeleider om dergelijke veilige leeromgeving te creëren waar ieder op een respectvolle manier zijn inbreng kan, wil en durft te doen. De BLITS-aanpak laat toe om slapende vermogens in een bedrijf wakker te schudden. Door medewerkers écht te betrekken en verantwoordelijkheid te geven, dat geeft mooie resultaten.

Voorbeelden

Getuigenissen van voedingsebdrijven die reeds een BLITS-traject opgestart hebben

Wat doet Alimento?

Alimento biedt financiële ondersteuning aan voedingsbedrijven die een BLITS-traject willen opstarten. Contacteer Herbert Matthys voor meer informatie.

 • BLITS-aanpak bij Rabbit: winst voor iedereen

  Voedingsbedrijf Rabbit worstelde met een probleem: nieuwe werknemers komen binnen in het bedrijf met té weinig kennis. Vooral uitzendkrachten kennen de kneepjes van het vak niet. De oplossing? BLITS, een efficiënte leermethode voor en door collega’s. Het resultaat? Een handleiding waarin álles haarfijn staat uitgelegd en waarmee nieuwkomers meteen aan de slag kunnen.

 • BLITS verhoogt rendement met 5% bij Brouwerij Martens

  Meer rendement. Iedere ondernemer droomt ervan. Brouwerij Martens doet méér dan dromen en schakelt zijn special forces in. Een werkgroep van ‘eigen’ medewerkers die hun kennis delen om hun teamwerk te versterken. Resultaat? In amper drie maanden tijd groeide de productie met 5 procent.

 • Kim’s Chocolates pakt het BLITS aan (en dat werkt!)

  Origineel, verrassend en bewonderenswaardig: zo omschrijven chocoladefijnproevers de producten van Kim’s Chocolates. Dat bedrijf doet er dan ook alles aan om de béste Belgische chocolade te maken. Ook het productieproces is bewonderenswaardig. 120 werknemers werken er samen in een uniform productiesysteem – met dank aan het BLITS-team.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven