Ik wou dat ik weer een nieuwkomer was. Was BLITS er tijdens mijn opleiding geweest, dan had ik veel gemakkelijker mijn weg gevonden. Ik had het misschien zelfs tot manager geschopt! Zo luidt een van de vele positieve reacties na het BLITS-project. Niet toevallig, want deze leermethode werkt in het voordeel van iedereen: werkgever én werknemers. Dat verduidelijken administratief medewerker Elke Sweygers en hr-medewerker Ann Beenaerts van Rabbit.

Rabbit is een voedingsbedrijf in de buurt van Diest. Een vijftigtal werknemers maken er groenten- en pastaslaatjes. In drukke periodes krijgen ze hulp van uitzendkrachten. En daar wringt het schoentje: ondanks alle goede bedoelingen kennen die nieuwe werknemers te weinig de kneepjes van het vak. Neem nu de ombouw en reiniging van de productielijnen. Een aantal operatoren heeft dat onder de knie. Maar hoe draag je die kennis over aan nieuwe medewerkers in de drukste periode van het jaar? Met BLITS.

Eigen kennis eerst

Het uitgangspunt van BLITS is even eenvoudig als geniaal. Haal de kennis waar ze zit: op de werkvloer, bij de eigen medewerkers. Het BLITS-team bestond dan ook uit zes interne medewerkers (operator, teamleider, reserveteamleider, technicus, hr-assistent, administratief bediende), plus één externe begeleider. Hun opdracht? Een handleiding maken over de opbouw en reiniging van productielijn twee. Volledig, gestructureerd en toegankelijk voor iedereen, ook voor nieuwkomers. Rabbit: "Een eerste voorwaarde om te slagen, was vertrouwen. Er bestond geen hiërarchie in de groep. Geen enkele vraag of opmerking was verkeerd. Iedereen respecteerde elkaar.”

“Waarom opteren voor BLITS: Begeleid Leren In Teams?”

Ik zie, ik zie … wat jij niet ziet

Externe begeleider van dienst was Carine Drijkoningen. Zij fungeerde in de eerste plaats als motivator. Rabbit: “Carine kwam eenmaal per week. Die regelmaat was goed. Want dan waren we verplicht om ons werk opzij te schuiven en ons anderhalf uur op het BLITS-project te concentreren. Zonder excuses.” Carines rol was cruciaal. Als buitenstaander en niet-specialist garandeerde zij een gestructureerde werkmethode. Rabbit: “Zij kon verwondering uiten. Duidelijk maken dat iets niet evident is. De dynamiek aanzwengelen waar nodig. Onze sterke punten benoemen. En iedereen stimuleren om aan bod te komen. Geen gemakkelijke opdracht, want in de loop van het traject duiken er diverse knelpunten uit het verleden op. Daarvoor heb je als begeleider flink wat bagage en ervaring nodig.”

Twee maanden intensief werken

In het begin was er weinig of geen vaste structuur – een cruciale fase om het vertrouwen te laten groeien. Rabbit: “Daarna gingen we gerichter werken, op vraag van de deelnemers zelf. Ze hadden nood aan een overzichtelijk actieplan. Het was voor hen niet duidelijk dat dit een proefproject was. Er bestond nog geen blauwdruk. Dit probleem hebben we dan met Carine grondig doorgepraat, zodat we konden bijsturen.” Het project kreeg ook een duidelijk eindpunt. Twee maanden lang werkte iedereen intensief naar dat moment, in tien sessies van anderhalf uur. Langer kon niet, want de band bleef draaien, het werk ging verder. Daarnaast waren er diverse informele BLITS-acties. Zo namen deelnemers regelmatig de tijd om op de werkvloer enkele instructies uit te leggen.

Plankenkoorts

BLITS een vrijblijvende praatgroep? Vergeet het. Het project kreeg een duidelijke afsluiting: het moment waarop iedereen zijn competenties kon tonen aan de directie. Rabbit: “Een dergelijk toonmoment vergt wel wat voorbereiding. Wat gaan we vertellen? Wie brengt iets naar voor? Hoe gaan we om met de spanning? Want bijna iedereen had last van plankenkoorts. We zijn niet gewoon om presentaties te geven, hé. Gelukkig waren de reacties allemaal heel positief, ook van de directie. We hebben op alle vlakken mooie resultaten geboekt.”

Winst voor iedereen

Na twee maanden hadden we alle kennis verzameld in een handleiding, instructiefiches en visuele middelen op de werkvloer. Rabbit: “Komen er technische wijzigingen of nieuwe behoeften? Dan passen we onze middelen aan. Zo kan het BLITS-team blijven bestaan. ” De resultaten zijn alvast overweldigend. “Onze werknemers werken systematischer en vinden iets niet langer zomaar evident. Ze stellen vragen en leren luisteren, in plaats van meteen een oordeel te vellen. En dat komt allemaal ten goede aan de nieuwkomers op het bedrijf. Zij krijgen voortaan een systematische begeleiding, vooral voor en na de start van een productielijn, en bij haperingen. Het onthaal van de eerste uitzendkracht was alvast een groot succes. En dat is heel motiverend!”

BliTS werkt, ook in uw voordeel

 In vergelijking met een klassieke opleiding werkt BLITS heel wat efficiënter. Het grootste voordeel? Het brede draagvlak. De oplossing komt van de eigen medewerkers op de werkvloer. Zij hebben meer invloed. Hun collega’s luisteren naar hen en hebben een sterke waardering voor hun werk. Handig meegenomen is dat BLITS geen grote tijdsinvestering vergt. De aanpak schudt bovendien mensen wakker. Door medewerkers écht te betrekken en verantwoordelijkheid te geven, zetten zij verrassende prestaties neer. Toch werkt BLITS alleen als er een veilige leercontext bestaat. Het is aan de directie en de begeleider om een leeromgeving te creëren waarin iedereen op een respectvolle manier zijn inbreng kan, wil en durft doen.

Uw eigen BLITS-project?
Alimento biedt financiële ondersteuning aan voedingsbedrijven die een BLITS-traject willen opstarten.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven