Om hier recht op te hebben, moet de werknemer in het betreffende jaar minstens één dag in in een voedingsbedrijf gewerkt hebben onder een van de paritaire comités 118, 118.3 en 220. De terugbetaling geldt voor kosten gemaakt bij een erkend kinderdagverblijf of naschoolse opvang en tot het einde van het jaar waarin het kind 12 jaar oud wordt (voor het opvangjaar 2021 en 2022 was dit tot op het einde van het jaar waarin het kind 6 wordt).

Het recht bestaat sinds 2019 maar u kan nu nog alleen maar aanvragen doen voor 2021 en 2022. De aanvragen voor 2023 kan u in 2024 inbrengen.

Welke werknemers hebben recht op een bijdrage in de kosten voor kinderopvang?

Elke werknemer die in het jaar waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd in een onderneming werkte die valt onder PC 118, PC 118.3 of PC 220 heeft hier recht op.

Welke kinderen komen in aanmerking?

Alle kinderen van werknemers uit PC 118, PC 118.3 of PC 220 die 12 jaar of jonger zijn. Het recht op bijdrage loopt tot het einde van het kalenderjaar waarin het kind 12 jaar wordt (voor het opvangjaar 2021 en 2022 was dit tot op het einde van het jaar waarin het kind 6 wordt). De band met de ouders moet aangetoond worden (attest gezinssamenstelling, geboorteakte of andere documenten waaruit deze band ondubbelzinnig blijkt). Hieronder vallen ook de adoptie- en/of pleegkinderen van werknemers uit de voedingsindustrie.

Welke kinderdagverblijven en/of opvang komen in aanmerking voor deze bijdrage?

Het moet gaan om een erkend kinderdagverblijf (Kind & Gezin, ONE of de Duitstalige gemeenschap) of een erkende (naschoolse) opvang waarvoor een fiscale fiche kan worden voorgelegd. 

Hoeveel bedraagt de bijdrage in de kosten voor kinderopvang?

Iedere werknemer heeft per kind recht op maximum 5 euro per begonnen dag dat het kind in de opvang verblijft (voor opvangjaar 2021 en 2022 is dit 3 euro). De maximum bijdrage die de werknemer per kind kan ontvangen bedraagt 250 euro per kwartaal waarin deze werkte in een voedingsbedrijf onder PC 118, PC 118.3 of PC 220. Voor een volledig jaar kan je dus in totaal 1000 euro ontvangen
als je met je fiscale fiche(s) 200 opvangdagen kan bewijzen. Dat bedrag is al van toepassing op het opvangjaar 2023. 

Let op, zoals voor veel voordelen is ook voor de bijdrage in de kosten voor kinderopvang bedrijfsvoorheffing (van 27,25%) van toepassing.

Beide ouders werken in de voedingssector. Ontvangen zij deze bijdrage dan twee keer?

Ja, als beide ouders in aanmerking komen, hebben ze voor hetzelfde kind allebei recht op een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Ze moeten dan elk afzonderlijk een aanvraag doen en zullen elk deze bijdrage ontvangen.

Hoe kan ik deze bijdrage in de kosten voor kinderopvang aanvragen?

Deze aanvraag dient ingediend te worden via het webformulier. Dit is de enige manier om een aanvraag in te dienen en een vlugge behandeling en uitbetaling te ontvangen. 
Alleen indien dit niet mogelijk is door technische problemen, mag u het aanvraagformulier afdrukken en via mail of met de post opsturen (zie contactgegevens hieronder).

Welke gegevens heb ik nodig om de aanvraag te doen?

 1. Gegevens van de werknemer
  • Naam en achternaam
  • Adres
  • Rijksregisternummer
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Rekeningnummer
 2. Gegevens van het kind
  • Naam en achternaam
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer
 3. Gegevens van het kinderdagbedrijf en/of de opvang
  • Naam
  • Het totale aantal opvangdagen
 4. Bewijsstukken
  • Bewijs van afstamming voor ieder kind (bijvoorbeeld door geboorteakte)
  • Fiscaal attest per (naschoolse) opvang

Deze kan je uploaden via de website (PNG, PDF of JPG).

De behandeling van de aanvraag neemt 3 tot 6 maanden in beslag. Zodra deze is behandeld, krijg je een antwoord via e-mail (of de post als we geen e-mailadres hebben):

 • De aanvraag is goedgekeurd: je hoeft niets te doen. De tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang zal worden overgemaakt op jouw rekeningnummer.
 • De aanvraag is onvolledig: je wordt verzocht de ontbrekende of onduidelijke bestanden aan ons op te sturen via e-mail of de post. 
 • De aanvraag is afgewezen: je ontvangt geen tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang omdat je hierop geen recht hebt. 

 

Veelgestelde vragen 

 

Wat is het fiscaal attest van de opvang?

Je ontvangt van het kinderdagverblijf en/of de opvang elk jaar een attest. Voor de aanvraag van deze bijdrage moeten daar de volgende gegevens op staan:

 • De gegevens van de opvang
 • De erkenning van Kind & Gezin, ONE, of de Duitstalige gemeenschap
 • De gegevens van de ouders
 • De naam van het kind
 • Het aantal opvangdagen

Het fiscaal attest ontvang je elk jaar van het kinderdagverblijf en/of de opvanginstelling. Als je dit niet ontvangt, moet je daarom vragen.

Ik woon in Nederland of Frankrijk en mijn kinderen gaan daar naar de opvang

Als je in de Belgische voedingssector werkt (PC 118, PC 118.3 of PC 220) maar in Nederland of Frankrijk woont en je kinderen daar naar een kinderdagverblijf en/of opvang gaan, heb je ook recht op de bijdrage in de kosten voor kinderopvang.

Hiervoor heb je volgende documenten nodig:

 • Nederland: een contract met de opvang
 • Frankrijk: het “attestation annuelle fiscale CAF” 
 • Voor zowel Nederland als Frankrijk: een door de opvang getekende en/of afgestempelde verklaring (“verklaring op eer”) met het aantal opvangdagen. 

De aanvraag wordt verder op dezelfde manier behandeld.

Tot wanneer kan ik de bijdrage aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen tot maximaal 3 jaar na het jaar waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd. Voor een vergoeding voor de kinderopvang in 2019, kan je dus nog tot 31 december 2022 een aanvraag indienen. Wij raden wel aan om de aanvraag zo snel mogelijk te doen na ontvangst van de bewijsstukken.

Ik ben arbeidsongeschikt geworden, heeft dit consequenties op mijn recht op tegemoetkoming voor de kinderopvang?

Neen, arbeidsongeschiktheidsdagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen. Als je in een kwartaal geen enkele dag kon werken door arbeidsongeschiktheid, behoud je toch het recht op de bijdrage voor dat kwartaal.

Ik heb in het eerste kwartaal gewerkt in PC 118 en het 2e, 3e en 4e kwartaal in PC 220, moet ik iets wijzigen in mijn aanvraag?

Neen, je hebt het volledige jaar in één van de 3 sectoren gewerkt en daardoor heb je recht op de bijdrage voor het gehele jaar. Je hoeft hiervoor niets te doen of door te geven, wij ontvangen deze informatie rechtstreeks van jouw werkgever.

Hoe weten jullie hoeveel effectieve werkdagen een (eventueel) rechthebbende heeft?

Wij ontvangen deze informatie rechtstreeks van de overheid. Zij weten via jouw werkgever hoeveel dagen je werkte, net zoals het aantal arbeidsongeschiktheids- en vakantiedagen.

Mijn aanvraag is goedgekeurd, maar ik ben nog niet betaald, hoe kan dit?

De betalingen worden éénmaal per maand gedaan. Als je 2 maanden na goedkeuring nog niets hebt ontvangen, neem je best met ons contact op.

Mijn gegevens zijn gewijzigd, waar kan ik dit aangeven?

Iedere wijziging zoals adres of rekeningnummer, kan je per mail naar kinderopvang@synersec.be doorgeven. Wij verzoeken je dit zo spoedig mogelijk te doen om fouten in de aanvraag of betaling te voorkomen. Houdt hiervoor wel je dossiernummer en uw persoonlijke gegevens bij de hand.

Ik heb geen of slechts beperkt toegang tot een computer of tot het internet, kan ik de aanvraag ook op een andere manier indienen?

Via de website kan je het formulier downloaden en afprinten, om het via de post of per e-mail in te dienen.

Contact

Synersec vzw
Birminghamstraat 225
1070 Anderlecht

02 513 13 32 (van 9u tot 12u)

kinderopvang@synersec.be

 

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven