De RVA behandelt alle dossiers voor de basisvergoedingen en betaalt deze uit. Een aanvullende vergoeding (“bedrijfstoeslag”) kan worden uitgekeerd door het bedrijf of door het Sociaal Fonds.

Berekening bedrijfstoeslag

De bedrijfstoeslag die door jou als arbeid(st)er in SWT zal worden ontvangen is afhankelijk van je loon tijdens het laatste jaar tewerkstelling.

De berekening voor de bedragen die worden uitbetaald door Sociaal Fonds gebeurt als volgt :

(Netto uurloon* - RVA basisbedrag per uur) / 2 = bedrijfstoeslag

*Netto uurloon = het netto uurloon van de laatste gepresteerde maand inclusief ploegen-, nacht- en weekendpremies gewogen over de laatste 12 maanden

Aanvraag en uitbetaling van aanvullende vergoedingen

Werkgever

  • vraagt SWT aan bij RVA
  • downloadt de aanvraag voor aanvullende vergoeding van de site van het Sociaal Fonds,
  • vult gedeelte 1 en 2 aan en bezorgt ze samen met de nodige bewijsstukken terug aan het Sociaal Fonds,
  • en geeft gedeelte  3 en 4 van de aanvraag door aan jou of je vakbond.

Werknemer

  • vult deel 3 van de aanvraag in en stuurt dit door naar het Sociaal Fonds.

Vakbond of hulpkas

  • vult deel 4 van in de aanvraag en stuurt dit door naar het Sociaal Fonds.

Sociaal Fonds

  • legt de ontvangen stukken samen en berekent de aanvullende vergoeding. De betrokken werknemer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
  • betaalt maandelijks de vergoedingen uit.
  • bezorgt jaarlijks een fiscale fiche aan de betrokken werknemer.
  • vordert de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen terug van de werkgevers bepaald door de Raad van Beheer.

Herwaardering bedrijfstoeslag

Per 1 januari wordt jaarlijk nagekeken of de bedrijfstoeslag wordt geherwaardeerd in functie van de index. 

Nog vragen ?

Indien je verdere vragen hebt bij de bedragen die door het Sociaal Fonds worden uitgekeerd dan kan je steeds telefonisch contact opnemen op weekdagen tussen 8u30 en 12u30 op 02 513 13 32

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven