De RVA behandelt alle dossiers voor de basisvergoedingen en betaalt deze uit. Een aanvullende vergoeding (“bedrijfstoeslag”) kan worden uitgekeerd door het bedrijf of door het Sociaal Fonds.

Berekening bedrijfstoeslag

De bedrijfstoeslag die door jou als arbeid(st)er in SWT zal worden ontvangen zijn afhankelijk van je loon tijdens het laatste jaar tewerkstelling.

De berekening voor de bedragen die worden uitbetaald door het Sociaal Fonds gebeurt als volgt :

(Netto uurloon* - RVA basisbedrag per uur) / 2 = bedrijfstoeslag

* Netto uurloon = het netto uurloon van de laatste gepresteerde maand inclusief ploegen-, nacht- en weekendpremies gewogen over de laatste 12 maanden

Aanvraag en uitbetaling van aanvullende vergoedingen*

*Enkel geldig voor de gevallen die hierboven zijn vernoemd vanaf 58 jaar.

De werkgever

Jij als werknemer

Je vakbond of hulpkas

Het Sociaal Fonds

  • legt de ontvangen stukken samen en berekent de aanvullende vergoeding. De betrokken werknemer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
  • betaalt maandelijks de vergoedingen uit
  • bezorgt jaarlijks een fiscale fiche aan de betrokken werknemer
  • vordert de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen terug van de werkgevers bepaald door de Raad van Beheer.

Voor SWT gestart op 56 jaar met 20 jaar nachtwerk wordt de bedrijfstoeslag rechtstreeks door je werkgever betaald de aanvraag verloopt hierdoor anders. Indien jouw SWT voor 1/1/2016 inging, dan kan je voor verdere info contact opnemen met het Sociaal Fonds.

Herwaardering bedrijfstoeslag

Per 1 januari wordt jaarlijks nagekeken of de bedrijfstoeslag wordt geherwaardeerd in functie van de index.

Nog vragen ?

Indien je verdere vragen hebt bij de bedragen die door het Sociaal Fonds worden uitgekeerd dan kan je steeds telefonisch contact opnemen op weekdagen tussen 9u en 12u op 02 513 13 32.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven