Aanvullende vergoeding na ontslag: voor wie?

Enkel voor arbeiders die werken bij bakkerijen (bedrijven met RSZ-kengetal 058 of 258) met gemiddeld minder dan 20 werknemers worden de aanvullende dagvergoedingen door het Sociaal Fonds uitbetaald.

Voorwaarden

  • Individueel ontslagen zijn (maar niet om dringende redenen of omwille van pensioen)
    OF individueel ontslagen zijn als gevolg van medische overmacht.
  • Langer dan 10 jaar hebben gewerkt in de onderneming.
  • Recht hebben op werkloosheidsuitkering.

Procedure

Om de aanvraag in te dienen vul je het formulier in samen met je vakbond of hulpkas. De aanvraag kan ingediend worden bij het Sociaal Fonds per periode van 4 weken of na afloop van de volledige periode waarvoor je recht hebt .

Het Sociaal Fonds betaalt de aanvullende vergoeding rechtstreeks op je rekening.

Berekening en betaling

De aanvullende dagvergoeding van 5,79 euro wordt berekend in een 6-dagen week (zoals de werkloosheidsuitkering). De periode waarvoor je recht hebt op de aanvullende vergoeding is beperkt in tijd en afhankelijk van uw anciënniteit binnen de onderneming.

Aantal dienstjaren Maximum aantal dagen aanvullende vergoeding
Minder dan 10 jaar 0
10 tot en met 14 jaar 21
15 tot en met 20 jaar 42
20 jaar en meer 56

Deze vergoeding kan niet worden gecumuleerd met de vergoeding in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag, collectief ontslag.

De betaling zal gebeuren binnen de 5 weken na het indienen van een volledige aanvraag.

Voorbeeld

Je werkte 12 jaar bij je werkgever en wordt ontslagen. Tijdens je opzegperiode kon je geen nieuw werk vinden. Na 25 dagen werkloosheidsuitkeringen te hebben ontvangen begin je bij een nieuwe werkgever. Je hebt recht op 21 x 5,79 euro aanvullende dagvergoeding.

Bijkomende vragen

Indien je bijkomende vragen hebt over de aanvullende vergoedingen dan kan je contact opnemen met het Sociaal Fonds op weekdagen tussen 8u30 en 12u30 op 02 513 13 32.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven