Een werknemer moeten ontslaan of een collectief ontslag beheren, kunnen ingrijpende acties voor een bedrijf zijn. De wet schrijft voor dat strikte regels voor deze procedures moeten gevolgd worden :

 

Alimento biedt ondersteunende diensten aan alle werknemers die op het moment van ontslag behoren tot de paritaire comités 118 (arbeiders voedingsindustrie) en 220 (bedienden voedingsindustrie).

Deze diensten vormen een aanvulling op de wettelijke outplacement-voorzieningen. Alimento financiert deze outplacement niet, maar kan wel zorgen voor:

Hoe kan Alimento jouw bedrijf en werknemers ondersteunen?

Bij individueel ontslag

Je ontslagen werknemer vindt op deze website de voorwaarden voor het volgen van opleidingen en een aanvraagformulier. Verwijs je werknemer naar www.alimento.be.

Welke diensten biedt Alimento aan bij herstructurering, sluiting of collectief ontslag

Alimento pleit voor een aanpak waarbij de getroffen werknemers maximaal begeleid worden naar een nieuwe job. Een sociaal akkoord tussen het bedrijf in herstructurering en de werknemersorganisatie(s) is hierbij de eerste stap. Daarna kan de tewerkstellingscel met haar werk beginnen.

 

Advies bij de opstart van een tewerkstellingscel

De voornaamste rol van de tewerkstellingscel is de afspraken in het sociaal akkoord omzetten in een duidelijke planning en taakverdeling tussen de betrokken partijen. Dit zijn de werkgever, de vakbond(en), VDAB, eventueel de outplacementbegeleider en Alimento. We kunnen je als bedrijf helpen om de nodige partners bij elkaar te brengen voor de uitbouw van de tewerkstellingscel.

 

Financiële steun voor de opleidingen van de betrokken werknemers

Voor werknemers die afvloeien betaalt Alimento de kosten van hun opleiding voor 100% terug (met een maximum van 2500 euro per persoon). Voorwaarde hierbij is dat de opleiding de aanwervingskansen moet verhogen.

Als bedrijf schrijf je de ontslagen werknemers in voor de geselecteerde opleidingen en betaalt de factuur. Vervolgens kan je de opleidingskosten recuperen bij Alimento tot een maximum van 2500 euro per persoon.

 

Ondersteuning bij de zoektocht naar een ander voedingsbedrijf

Op vraag van de tewerkstellingscel kunnen we een mailing verzenden naar voedingsbedrijven in de regio waar uw vertrekkende werknemers een nieuwe job kunnen zoeken. Alimento neemt zowel de logistieke activiteiten als de financiële kosten van de mailing op zich.

Wat met outplacement?

De kosten voor outplacement komen ten laste van de werkgever. Een gedeelte van de outplacementkost kan echter gerecupereerd worden bij de RVA. In ruil hiervoor vraagt de RVA dat bepaalde voorwaarden op vlak van de tewerkstellingscel, outplacementbegeleiding en nieuwe tewerkstelling nageleefd worden. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de RVA.

Voorwaarden voor ondersteuning door Alimento

  • Enkel voor de werknemers die behoren tot de voedingsindustrie, dus de paritaire comités 118 of 220. 
  • Sociaal akkoord noodzakelijk. De financiële tussenkomst van Alimento kan slechts toegekend worden indien er tussen werkgevers en werknemers op bedrijfsniveau een sociaal akkoord over de herstructureringsactie afgesloten is.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven