Syndicale vorming bestaat uit de opleidingen die de vakbonden organiseren ter vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de leden der vertegenwoordigingsorganen van de werknemers, tijdens uren die samenvallen met de normale werkuren.

De arbeider die deelneemt aan deze vorming ontvangt zijn normale loon voor deze dagen via de werkgever. De werkgever kan een aanvraag indienen voor terugbetaling van deze loonkost bij het Sociaal Fonds.

Deze regeling geldt voor alle deelsectoren van de Voedingsnijverheid. Voor de deelsector Bakkerijen en banketbakkerijen gelden specifieke bedragen voor de terugbetaling aan de werkgevers.

Voorwaarden

  • Enkel voor syndicale afgevaardigden die lid zijn van de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of hun vervangers komen in aanmerking.
  • Enkel voor deelname aan syndicale vorming tijdens de normale werkuren.
  • De procedure voor syndicale vorming moet worden gerespecteerd.

Procedure

Syndicale afgevaardigden uit de voedingsindustrie schrijven in  op de opleidingen via hun vakbond.

De vakbond die de vorming organiseert :

  • verwittigt het Sociaal Fonds tenminste 2 weken op voorhand en bezorgt binnen eenzelfde termijn een samenvatting van de stof die op deze vorming zal behandeld worden;
  • verwittigt de werkgever en geeft de namen van de deelnemers door.

De deelname aan de vorming mag de normale werking van de onderneming niet hinderen, en de periodes van vorming worden indien mogelijk vastgelegd buiten het hoogseizoen.

Ook moet een aanwezigheidslijst worden opgemaakt worden door de vakbond die deze ter beschikking stelt van het Sociaal Fonds.

De vakbond bezorgt aan het bedrijf een “Formulier 1” na afloop van de opleiding aan de werkgevers. Met dit document kan de werkgever het Sociaal Fonds contacteren voor tussenkomst in de kosten voor syndicale opleidingen.

Het Sociaal Fonds zal controleren of het aantal vormingsdagen waarop men recht heeft, niet werd overschreden en bezorgt aan rechthebbende bedrijven een “Formulier 4 – Aanvraag terugvordering lonen bij het Sociaal Fonds”.

Je kan als werkgever de formulieren hier ook downloaden, maar om uw dossier te kunnen behandelen dient het samen te worden verzonden met het “Formulier 1” dat je van de vakbond kreeg.

Aanvraag terugvordering lonen bij het Sociaal Fonds voor arbeiders in de bakkerij

Berekening en betaling

Het Sociaal Fonds betaalt de lonen van de arbeiders terug aan de werkgever (brutodagloon + bedrijfsvoorheffing + eventuele premies voor de dagen van de vorming).

Voor vormingen tijdens de nachtshift wordt het loon van zowel de nachtshift als die van de daaropvolgende dag terugbetaald aan de werkgever.

Om de terugbetaling aan te vragen dient het bedrijf een aanvraag in te dienen via "Formulier 4".

Nog vragen?

Indien je verdere vragen hebt hierbij dan kan je steeds telefonisch contact opnemen op werkdagen tussen 9u en 12u op 02 513 13 32.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Bakkers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven