In geval van tijdelijke economische werkloosheid worden de bepalingen uit CAO PC 118 dd. 15.09.2015 - bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen - toegepast.

Voorwaarden

  • Je bent tewerkgesteld als arbeider in de voedingsnijverheid in een bedrijf met RSZ-kengetal 058 of 258. Je hoeft geen anciënniteit te kunnen bewijzen.
  • In economische werkloosheid zijn gesteld en dus een vergoeding voor economische werkloosheid ontvangen.

Procedure

Wanneer je na economische werkloosheid het werk hervat kan je de bijkomende vergoeding aanvragen bij het Sociaal Fonds via dit formulier. Je kan hiervoor ook langsgaan bij je vakbond.

Het Sociaal Fonds schrijft de bijkomende vergoeding over op jouw bankrekening.

Berekening en betaling

De dagvergoeding wordt als volgt berekend:

Economische werkloosheid Bruto bedrag van de bijkomende vergoeding per dag
Dag 1 t.e.m. 5 9,06 euro
Dag 6 t.e.m. 45 12,46 euro
Vanaf dag 46 0 euro

Er is op deze vergoedingen bedrijfsvoorheffing verschuldigd die door het Sociaal Fonds wordt afgehouden.

De betaling kan pas gebeuren nadat je de bijkomende vergoeding hebt aangevraagd. De netto bedragen worden overgeschreven door het Sociaal Fonds.

Bijkomende vragen

Indien je verdere vragen hebt bij de uitbetalingen door het Sociaal Fonds dan kan je steeds contact opnemen op weekdagen tussen 9u en 12u op 02 513 13 32.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Bakkers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven