De basisvergoedingen dienen aangevraagd te worden bij de RVA (die deze dossiers beheert en uitbetaalt). Een aanvullende vergoeding (“bedrijfstoeslag”) kan worden uitgekeerd door het bedrijf of door het Sociaal Fonds van de Voedingsindustrie (in realiteit gaat het hier om de 2 Sociale Fondsen van onze sector: arbeiders en arbeiders uit de bakkerijsector).

Algemene voorwaarden

Voor de arbeiders tewerkgesteld bij een bedrijf met RSZ-kengetal 048, 051, 052, 058, 258 of 848.

Leeftijd

voorwaarden

Betaling via

58 jaar

min. 7 jaar in de voedingssector gewerkt,
de 2 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de SWT bij een werkgever aangesloten bij Sociaal fonds sinds min. 7 jaar.

Betaling door Sociaal fonds die de bedrijfstoeslag en de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen betaalt (*de werkgeversbijdragen worden teruggevorderd bij de werkgever).

60 jaar

min. 7 jaar in de voedingssector gewerkt,
de 2 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de SWT bij een werkgever aangesloten bij Sociaal fonds sinds min. 7 jaar.

Betaling door Sociaal fonds die de bedrijfstoeslag en de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen betaalt (*de werkgeversbijdragen worden teruggevorderd bij de werkgever).

Opgelet! Het kan zijn dat er binnen de subsector en/of bedrijf andere afspraken zijn gemaakt in de CAO. In dat geval zal het bedrijf de aanvullende vergoedingen uitbetalen en is er geen tussenkomst van Sociaal fonds.

Berekening bedrijfstoeslag

De bedrijfstoeslag die door de arbeider in SWT zal worden ontvangen zijn afhankelijk van zijn loon tijdens het laatste jaar tewerkstelling.

De berekening voor de bedragen die worden uitbetaald door Sociaal fonds gebeurt als volgt :

(Netto uurloon* - RVA basisbedrag per uur) / 2 = bedrijfstoeslag

*Netto uurloon = het netto uurloon van de laatste gepresteerde maand inclusief ploegen-, nacht- en weekendpremies gewogen over de laatste 12 maanden

Aanvraag en uitbetaling van aanvullende vergoedingen

Werkgever

  • vraagt SWT aan bij RVA;
  • downloadt de aanvraag voor aanvullende vergoeding van de site van Sociaal Fonds;
  • vult gedeelte 1 en 2 aan en bezorgt ze samen met de nodige bewijsstukken terug aan Sociaal fonds;
  • bezorgt het gedeelte 1 en 2 aan Sociaal fonds, en geeft gedeelte 3 en 4 van de aanvraag door aan de werknemer of diens vakbond.

Werknemer

  • vult deel 3 van de aanvraag in en stuurt dit door naar Sociaal fonds.

Vakbond of hulpkas

  • vult deel 4 van de aanvraag in en stuurt dit door naar Sociaal fonds.

Sociaal fonds

  • legt de ontvangen stukken samen en berekent de aanvullende vergoeding. De betrokken werknemer wordt hierover schriftelijk geïnformeerd;
  • betaalt maandelijks de vergoedingen uit;
  • bezorgt jaarlijks een fiscale fiche aan de betrokken werknemer;
  • vordert de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen terug van de werkgevers bepaald door de Raad van Beheer.

Herwaardering bedrijfstoeslag

Per 1 januari wordt jaarlijks nagekeken of de bedrijfstoeslag wordt geherwaardeerd in functie van de index.

Nog vragen ?

Indien je verdere vragen hebt bij de aanvragen dan kan je steeds telefonisch contact opnemen op werkdagen tussen 8u30 en 12u30 op 02 513 13 32.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Bakkers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven