De arbeider in je bakkerij (RSZ-kengetal van het bedrijf is 058 of 258) kan vanaf 55 jaar halftijds werken door tijdskrediet aan te vragen. Bij het Sociaal Fonds kan hij eveneens een aanvullende vergoeding aanvragen. De bepalingen van CAO PC 118 dd 25.11.2013 worden dan toegepast.

Voorwaarden

De arbeider moet:

  • minstens 12 maanden tewerkgesteld zijn in je bakkerij (RSZ-kengetal van het bedrijf is 058 of 258);
  • de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben;
  • reeds een vergoeding voor halftijds tijdskrediet ontvangen in het kader van CAO nr. 103.

Berekening en betaling

De aanvullende vergoeding aan de werknemer bedraagt 82 euro per maand. Dit bedrag wordt door het Sociaal Fonds rechtstreeks op zijn rekening gestort zodra zijn aanvraag is verwerkt.

Procedure

Voordat je arbeider halftijds begint te werken moet hij de aanvraag (samen met jou als werkgever) invullen en indienen bij het Sociaal Fonds. Gebruik hiervoor dit formulier.

Jaarlijks zal de aanvraag moeten vernieuwd worden via hetzelfde formulier.

Indien hij/zij de aanvullende vergoeding aanvraagt en hij wenst terug te keren naar voltijdse tewerkstelling dan heb je als werkgever het recht dit te weigeren.

Zodra er wordt overgestapt naar het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT, beter bekend als brugpensioen) dan zal de bedrijfstoeslag in dat systeem worden berekend op basis van de prestaties voordat het tijdskrediet inging. Uiteraard vervalt dan het recht op de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet die hier wordt beschreven.

Bijkomende vragen

Heb je bijkomende vragen over de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet? Neem dan contact op via 02 513 13 32.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Bakkers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven