Communicatie

 • Maak informatie van de werkvloer ook digitaal beschikbaar voor wie thuiswerkt.
 • Check de beste kanalen voor elke communicatie: e-mail, intranet, sociale media enz.
 • Wees consequent en bezorg bijvoorbeeld een e-mailadres aan iedereen die e-mails moet afhandelen.
 • Zorg ervoor dat je werknemers opgeleid zijn in digitale basisvaardigheden.
 • Licht de niet-telewerkers in over hoe ze hun collega-telewerkers kunnen bereiken.
 • Stimuleer overleg en interactie bij virtuele meetings.
 • Verhoog het samenhorigheidsgevoel via sociale platformen en informele communicatie.
 • Baken het gebruik van WhatsApp-groepjes en dergelijke wel af, zodat de privétijd wordt gerespecteerd.
 • Maak concrete afspraken over de organisatie van dringende communicatie.

Organisatie

 • Definieer per functie de taken die in aanmerking komen voor telewerk.
 • Beperk het aantal telewerkdagen tot één of twee dagen per week.
 • Voldoende fysieke aanwezigheid van leidinggevenden en andere sleutelfuncties blijft belangrijk voor een vlotte werking.
 • Maak afspraken over bereikbaarheid en beschikbaarheid afhankelijk van het doel:
  • Werknemers die taken thuis uitvoeren om in een rustige omgeving te werken, laat je zoveel mogelijk met rust.
  • Met werknemers die mogen telewerken met het oog op een betere werk-privébalans spreek je af dat ze wel beschikbaar moeten zijn.

 

Terug naar boven