Al bijna twee eeuwen rollen de suikerproducten met het bekende blauwwitte logo van de band in Tienen. Intussen heeft de Tiense Suikerraffinaderij meerdere vestigingen verspreid over België en Nederland.

Onder druk

Een suikersector voortdurend in verandering door de Europese vrijmaking van de markt, dat voelden ze pre-corona ook bij de Tiense Suikerraffinaderij. Het gewijzigde Europese landschap gaf aanleiding tot herstructureringen, het moest efficiënt, de bezettingen werden lean … een grote omwenteling die een evenredige impact op de mensen had. Personeelsverloop, stress en burn-out waren het gevolg.

Vanuit verschillende hoeken bereikte het signaal HR dat het zo niet langer kon. ‘Het schip moest recht worden getrokken en in de juiste koers gestuurd’, vertelt Yves Grognet – Corporate HSE Manager bij de Tiense Suikerraffinaderij. ‘De mensen moesten weer plezier in hun werk krijgen. Met een aangename werksfeer … zoals vroeger.’ 

Een welzijnsbeleid

Een globaal welzijnsbeleid zag het licht en kreeg de naam EnergeTic. Telewerken maakt hier deel van uit en net die geïntegreerde aanpak zorgde ervoor dat de Tiense Suikerraffinaderij een projectsubsidie kreeg van het Vlaams Instituut Gezond Leven rond ‘Vitaal en gezond telewerken’.

Bovendien bevindt het bedrijf zich in een unieke positie. ‘Twee derde van onze mensen zijn arbeiders’, verduidelijkt Koen. ‘De uitdaging is om telewerk zo te organiseren dat iedereen gelijkwaardig aan bod komt. Dat je productie noch praktisch noch psychologisch lijdt onder het feit dat iemand thuiswerkt.’ 

Van occasioneel naar regelmatig telewerk

Zo creëerde het bedrijf een draagvlak om mensen plaats- en tijdsonafhankelijk te laten werken en ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden voor iedereen, ook niet-telewerkers, optimaal zijn. ‘Corona bracht alles in versnelling’, weet Yves. ‘Vroeger werd er getelewerkt op initiatief van de leidinggevende.

Plots moest iedereen het doen. We hadden de technologie niet … er was geen kader, geen wetgeving.’ Toch wisten ze binnen de groep snel te schakelen. ‘Nu hebben we een policy en een addendum bij de arbeidsovereenkomst met een maximum van 50% structureel telewerk. Daar waar het kan, wordt het gedaan.’ En die 50%-regel is geen toevallige keuze. ‘Vroeger kwam je gewoon iemands bureau binnen. Een thuiswerker zal je minder snel storen’, verduidelijkt Yves. Optimaal is om één of twee dagen van thuis uit te werken. Zo speel je de verbondenheid met het bedrijf en tussen collega’s niet kwijt.

Permanent vinger aan de pols 

Onlangs voerde het bedrijf een gecustomized online platform in via AG Health Partner. Iedere werknemer kan hierop inloggen en vindt er onder meer webinars, zelftests, vragenlijsten en video’s rond welzijn. En daarbinnen zit ook het luik telewerk. ‘Je kan er workshops volgen rond slaap, voeding, stress, focus at work, deconnectie, digitale detox enz.’, verduidelijkt Yves. ‘Uitdaging is nu om er op alle niveaus over te spreken, om mensen ernaar toe te leiden, om er andere initiatieven aan te koppelen.’

Zo geeft het bedrijf infosessies en zet het acties rond verbondenheid op poten, zoals Fitste Bedrijf. Koen: ‘Wat leeft er? Waar moeten we op inspelen? Wat leren we van elkaar? Constant denken we na over wat we kunnen doen rond welzijn en hoe we dat kunnen afstemmen op ieders specifieke situatie … en telewerk is daar één van.’

Niet uit de boot vallen

Voor een evaluatie van dit platform is het nog te vroeg, maar de voordelen van telewerken zijn voor de Tiense Suikerraffinaderij zonneklaar. ‘Je hebt geen lange verplaatsingen meer en wint dus tijd’, verduidelijkt Yves. ‘Je kan ’s middags een wandeling maken als je dat wilt … je work-lifebalance verbetert.’

Werk wordt werkbaarder. En wil je een aantrekkelijke werkgever zijn, dan is je mensen laten telewerken een must. ‘Daar vragen kandidaten inmiddels spontaan naar tijdens sollicitaties’, benadrukt Koen. ‘Een organisatie die geen telewerkbeleid heeft, kan het schudden.’

 
praktijk type
telewerken
Terug naar boven