Waar mogelijk zoeken werkgevers al oplossingen om de arbeidsomstandigheden zo werkbaar mogelijk te houden, maar er zijn ook grenzen. Zo is ploegenwerk niet weg te denken uit de sector, en is er nog relatief veel fysieke belasting op de werkvloer (koude/warmte, heffen en tillen, herhalende bewegingen ... Op piekmomenten kan de werkdruk dan weer hoog zijn.

Dreig je bepaalde medewerkers te verliezen omdat hun werk door omstandigheden of leeftijd te zwaar wordt, en wil je hun expertise niet verliezen? Via een specifieke organisatiescan kan je de mogelijkheden voor aangepast werk onderzoeken en krijg je tips hoe je het werk anders kan organiseren, met dezelfde of nog betere resultaten.

Zeker als je nogal wat oudere werknemers binnen je organisatie hebt, is het nuttig om een dergelijke oefening tijdig uit te voeren. Klassieke redenen waarom deze mensen hun werk te zwaar gaan vinden zijn: werkdruk (in combinatie met weinig zeggenschap), fysieke belasting, snelle technologische ontwikkelingen, ploegsysteem.

Door mogelijke alternatieven voor deze medewerkers tijdig te onderzoeken, kan je voorkomen dat werknemers zich ziek melden of zelfs moeten stoppen met werken.

Dit kan via een organisatiescan, die zich daar specifiek op richt.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven