ESF combinatielogo.jpg

Dualimento is een project dat gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

Na het proefproject (2016-2019) “Schoolbank op de werkplek”, waaraan de voedingssector ook deelnam, werd vanaf schooljaar 2019-2020 duaal leren definitief uitgerold als een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair.

Duaal leren houdt in dat jongeren leren op de werkvloer combineren met leren op de schoolbank, op die manier een beroeps- of onderwijskwalificatie halen en zo beter voorbereid worden voor de arbeidsmarkt.

Duale opleidingen krijgen inhoudelijk vorm in een standaardtraject. Voor elke duale opleiding werkte de overheid samen met de sectoren en andere stakeholders een standaardtraject uit. Van zodra een standaardtraject ontwikkeld is, kan een opleiding georganiseerd worden. 

Binnen de voedingssector zijn reeds verschillende duale opleidingen mogelijk zoals een opleiding voor brood- en banketbakker of chocolatier, maar binnen de voedingsbedrijven kunnen ook jongeren uit anderen sectoren/studiegebieden terecht voor een duale opleiding zoals voor logistiek medewerker, (onderhouds-)technieker (elektro en/of mechanica), (proces-/productie-)operator…  

Deze nieuwe “werk-leer’-situatie vereiste uiteraard nieuwe instrumenten. Zowel de bedrijven als de scholen moesten leren hoe ze met deze prille arbeidskrachten om moeten gaan. Hoe worden ze in het bedrijf geïntegreerd en opgevolgd? Hoe kunnen gewone werknemers zonder pedagogische achtergrond hun pupillen op een correcte manier beoordelen? Wat doe je met conflicten of verkeerde attitudes? 

Om hierop een antwoord te bieden werkte Alimento een informatieve website en mobiele evaluatietool uit onder de naam Dualimento.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven