Expertise over verpakkingstechnologie

  • Pack4Food is een consortium van Vlaamse onderzoeksinstellingen, actief in de verschillende sectoren betrokken bij het verpakken van levensmiddelen. Meer info
  • VKC,  Vlaams Kunststoffencentrum ondersteunt de diverse sectoren met het uitdrukkelijke doel het innovatievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) te versterken en de industrie bij te staan in hun transitie naar een duurzame toekomst. Meer info
  • Het verpakkingscentrum van de Universiteit Hasselt is een onafhankelijk onderzoekscentrum met dienstverlenende activiteiten en ondersteuning van de verpakkingsproblematiek voor voedingsbedrijven.  Meer info
  • BVI  Belgisch verpakkingsinstituut, promoot het rationele gebruik van verpakkingen en ondersteunt voedingsbedrijven op wetgevend, informatief en educatief vlak.  Meer info

Hulp voor R&D, geschikte apparatuur en begeleiding voor productontwikkeling en kwaliteitscontroles

  • ILVO, de Food Pilot te Melle biedt de mogelijkheid om nieuwe concepten te testen in de praktijk of nieuwe producten voor te bereiden alvorens op industriële schaal te produceren. ILVO kan ook diverse Labo-of voedingsanalyses verrichten. Meer info
  • Foodlab in het Huis van de Voeding te Roeselare stelt geschikte apparatuur voor productontwikkeling en kwaliteitscontrole ter beschikking. Ondersteuning bij diverse de analyses die u kunnen helpen om de kwaliteit van uw voedingsproducten te garanderen. Meer info

Ondersteuning voor de sensorische evaluatie/smaak

  • Senstech, het Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen geeft inzicht in de chemische achtergrond van het aroma van voedingsmiddelen en de geur van contactmaterialen. Meer info
  • ILVO, smaak-en aroma-onderzoek. Meer info
  • Foodlab in het Huis van de Voeding te Roeselare, sensorische analyse. Meer info

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven