Alimento financiert bij de KULeuven een leerstoel over het werk in de sector. We willen zo te weten komen hoe het werk in de voedingsindustrie veranderd is, wat de gevolgen zijn voor bedrijven en werknemers en hoe ze hiermee omgaan. Kijken ze voor oplossingen bijvoorbeeld naar nieuwe technologie? Of kiezen ze eerder voor aanpassingen aan de arbeidsorganisatie, het personeelsbeleid, de werkcondities en de opleidingen?

De sociale partners willen met deze leerstoel de vinger aan de pols houden, om vanuit de sector een gepaste begeleiding en ondersteuning van bedrijven en werknemers op poten te kunnen zetten.

In het kader van dit onderzoek werd een sectorbrede enquête uitgevoerd.

Het volledige rapport vind je hier

De samenvatting van de resultaten vind je hier

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven