Scans en opleidingen

Bij werkbaar werk denk je waarschijnlijk spontaan aan ergonomie, werkdruk, welzijn en personeelsbeleid. Voor deze problematieken hebben we dan ook al lange tijd een breed aanbod aan scans en opleidingen om de pijnpunten te identificeren en aan te pakken. 

Maar heb je soms het gevoel dat al deze maatregelen maar een druppel op een hete plaat zijn? Dan moet je misschien eens kijken naar het WIFI2020-project waarmee een aantal bedrijven hun werking en het werk omgooiden.

Innoveren om te leren: Workplace Innovation in the Food Industry

Met het WIFI-project hebben Alimento, Flanders’ FOOD en Workitects gedurende vier jaar voedingsbedrijven gesteund in hun zoektocht naar werkbare oplossingen voor problemen op de werkvloer. Ondernemingen die hieraan meewerkten, kregen hands-on begeleiding om de omslag naar een andere bedrijfsvoering te maken. 

Deze pilootprojecten lieten toe om te leren en te innoveren. Hun ervaringen zijn een voorbeeld voor de sector. Dat is meteen ook de reden waarom we die gebundeld hebben in een gemeenschappelijke uitgave: “Samen op smaak gebracht. Over het organiseren van arbeid in voedingsfabrieken van de toekomst”

Meten is weten: de Werkmeter

Als je werkbaar werk wilt aanpakken, moet je natuurlijk weten waar het schoentje knelt. Daarom ontwikkelde Workitects een werkbaarheidsbevraging. Zo krijg je zicht op het stressniveau, de (on)tevredenheid, de betrokkenheid en de collegialiteit. Daarnaast wordt er ook gepeild naar de jobinhoud en arbeidsorganisatie. Zo heb je aanknopingspunten om in te grijpen in je organisatie en kan je elk van deze factoren aanpakken. 

Meten is weten: een sectorbrede enquête over werk 

Wat geldt voor een bedrijf, gaat natuurlijk net zo goed op voor de volledige sector. Alimento financiert bij de KULeuven een grootschalige enquête over het werk in de sector. We willen zo te weten komen hoe het werk in de voedingsindustrie de afgelopen veranderd is, wat de gevolgen zijn voor bedrijven en werknemers en hoe ze hiermee omgaan. Kijken ze voor oplossingen bijvoorbeeld naar nieuwe technologie? Of kiezen ze eerder voor aanpassingen aan de arbeidsorganisatie, het personeelsbeleid, de werkcondities en de opleidingen?

De sociale partners willen met deze enquête de vinger aan de pols houden, om vanuit de sector een gepaste begeleiding en ondersteuning van bedrijven en werknemers op poten te kunnen zetten. Om representatieve resultaten te bekomen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven hun werknemers aanmoedigen om aan deze enquête deel te nemen. Daarbij maakt het niet of je bedrijf klein of groot is. 

Innovatielab

Het WIFI2020-project wordt verdergezet. Heb je zin om zelf aan de slag te gaan? Vanuit Alimento blijven we voedingsbedrijven begeleiden om hun arbeidsorganisatie anders aan te pakken. In het najaar gaat er een nieuw innovatielab door waar je leert hoe dit concreet aan te pakken. Interesse? Contacteer Lieve Ruelen.
 

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven