Welzijn en arbeidsomstandigheden gaan hand in hand. Het opleidings- en adviesaanbod voor beide thema’s zijn dan ook complementair. Het spreekt voor zich dat oplossingen voor belastende werkposten of arbeidsomstandigheden het welzijn van de werknemers verhogen. Daarom blijven we veel aandacht hebben voor onderwerpen als werken in shiften en fysieke belasting: extreme temperaturen, heffen en tillen, repetitieve bewegingen …

Het welzijn en de gezondheid van de werknemers belangt de onderneming rechtstreeks aan. Deze thema’s worden soms weggezet als niet prioritair, maar een werknemer die kraakt of die een burn-out krijgt, is wel degelijk een reële bedreiging voor de onderneming. Bovendien blijken dit soort problemen vaak besmettelijk te zijn. Als er één persoon uitvalt, stijgt de kans dat er een tweede of derde volgt. Je verliest niet alleen een waardevolle werkkracht, het zet het hele team onder druk. Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt bij uitstek voor deze problematiek.

Om na te gaan hoe het gesteld is met het welzijn van je werknemers kan je vanaf nu, naast de welbekende ergonomiescan, ook een scan welzijn op het werk of gezondheid op het werk laten uitvoeren.  Afhankelijk van de conclusies van deze scans kan je jouw personeel specifieke opleidingen laten volgen of kiezen voor bijvoorbeeld een bewegingsplan. 

Belangrijk is ook dat we niemand in de kou laten staan. Als een werknemer na een langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld na een burn-out, terug aan de slag wil gaan, is het een goed idee om je te laten begeleiden. Ook daarvoor hebben we een specifiek aanbod uitgewerkt  zodat dit in optimale omstandigheden kan verlopen.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven