Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn prioritair voor bedrijf en werknemer. Maar een nieuwe functie vergt vaak een hele omscholing. Ook nieuwe werkkrachten of mensen die na een lange afwezigheid weer aan de slag gaan, hebben vaak baat bij een gedegen opleiding. Gelukkig voorziet het Loopbaanfonds in ruime opleidingsbudgetten.

Opleidingsbudgetten dankzij ons Loopbaanfonds

Opgeleide werknemers zijn meer betrokken en productiever - een pluspunt dat we moeilijk links kunnen laten liggen ten tijde van de wereldwijde coronacrisis. Dankzij het Loopbaanfonds dat door Alimento opgezet werd , kunnen jouw werknemers vanaf nu opleidingen volgen op sleutelmomenten in hun loopbaan (en als ze dat wensen zelfs op eigen initiatief). Er zijn, afhankelijk van de situatie van de werknemers, verschillende extra opleidingsbudgetten beschikbaar:

  • Nieuwe werknemer: werknemers die beginnen werken in een voedingsbedrijf hebben recht op een opleidingsbudget bij instroom van 2.500€. Dit budget is beschikbaar voor werknemers met een vast of tijdelijk contract;
    • als die minder dan 26 jaar is (jonge werknemer);
    • of voor zijn aanwerving aan de slag was met een uitzendcontract of een traject alternerend leren volgde.
  • Een verandering van baan/functie: een medewerker die van functie moet/wil veranderen (doorstroom, nieuwe werkomgeving ...) moet nieuwe vaardigheden ontwikkelen. In dit geval is het mogelijk om gebruik te maken van het opleidingsbudget voor verandering van functie (2.500€).
  • Werkhervatting na een lange afwezigheid: voor een werknemer die lang afwezig was door ziekte of ongeval. Om de terugkeer naar het werk zo goed mogelijk voor te bereiden is het raadzaam om een of enkele opleidingen te volgen. Hiervoor dekt het extra “werkhervattingsbudget” tot 2.500€ van de opleidingskosten.
  • Carrièrewending: bepaalde werknemers willen hun carrière een boost geven en zich bijscholen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Zij kunnen in dat geval een extra persoonlijk opleidingsbudget van 2.500€ aanvragen. De werknemer kan dan zelf zijn/haar opleiding(en) kiezen.
  • Ontslag: elke werknemer die ontslagen is of op het punt staat ontslagen te worden kan een extra opleidingsbudget van 2.500€ aanvragen, ongeacht of het een persoonlijk of collectief ontslag betreft. Hiermee kan hij zich bijscholen waardoor hij meer kansen heeft op de arbeidsmarkt.

Wil je ook je opleidingsbeleid verbeteren?

Ontdek ons adviesaanbod “Opleiding en leren”.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven