Brasserie Lefebvre dat is passie en vakmanschap die sinds 1876 van vader op zoon – en sinds kort ook op dochter – worden doorgegeven. Anno 2024 maakt de zesde generatie nog altijd bieren met een hart voor mens en omgeving. Toch stond de tijd er nooit stil. Integendeel. Vorig jaar kreeg de brouwerij de Waalse titel ‘Ambassadeurs Made Different’ voor hun digitale transformatie waarmee ze hun bedrijf klaarstomen voor minstens nog eens 150 jaar. 

Nieuwe structuur vraagt andere arbeidsorganisatie

“In 2005 ben ik mee in het bedrijf gestapt”, vangt Céline Lefebvre aan. Maar natuurlijk is de brouwerij al altijd een deel van mijn leven geweest. We speelden hier verstoppertje, staken onze handen in de zakken suiker en geen enkele vakantie ging voorbij zonder een brouwerijbezoekje”, lacht Céline. In 2020 gaf Philippe Lefebvre de fakkel door aan Céline en haar broer Paul. “Mijn vader runde het bedrijf met strenge hand. Hij besliste, en de rest voerde uit. Nu is het management meer verdeeld dan vroeger. En dat vraagt een andere manier van werken. Maar dat besefte ik pas toen ik deelnam aan het Innovatielab: anders organiseren”, geeft Céline toe.

Werkmeter maakt brug tussen mens en structuur

Tijdens dat innovatielab leerde brouwerij Lefebvre de medewerkersbevraging Werkmeter kennen. "De vakbondsafvaardiging wou dat we een psychosociale analyse uitvoerden. De Werkmeter voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om het welzijn op het werk in kaart te brengen, én gaat nog een stap verder”, licht Céline toe. “Ook de organisatorische aspecten worden mee onder de loep genomen. Je krijgt bovendien benchmarkgegevens die je tonen hoe je scoort ten opzichte van het sectorgemiddelde.”

Hefboom voor werkbaar werk

“De experts van Workitects hielpen ons bij de interpretatie van de resultaten”, vervolgt Céline. “We vergeleken de groepen bij wie het werk wordt gedicteerd door het ritme van de machine met de groepen bij wie dit niet het geval is. Zoals bij de bedienden, maar ook de logistieke medewerkers. We zagen bijvoorbeeld dat die laatsten minder werkstress hadden. Op basis van de resultaten hebben we actiepunten gedefinieerd die we aan de vakbondsafgevaardigden hebben voorgelegd.”

Samen sterker

Het accent ligt nu op communicatie. Te beginnen met de informatieverspreiding op de werkvloer. De oude valven hebben plaatsgemaakt voor beeldschermen. “Zeker de verpakkingslijnen zijn onderhevig aan variatie”, verduidelijkt Céline. “Informatie moet snel worden gedeeld. ‘Opgelet, morgen wijziging in de planning!’, dat zien de operatoren nu meteen.” Maar ook directe uitwisseling is Céline’s stokpaardje geworden: “Ik wil dat de teams elke ochtend samenzitten, ook al is het maar om de problemen van de dag ervoor te overlopen. Het was een dagelijks gevecht om dat erin te krijgen. Mensen vonden dat niet nodig. Maar niets is minder waar: collectief op zoek gaan naar oplossingen loont.”

Het 'Innovatielab: anders organiseren'

Tijdens vier praktische sessies buigen de deelnemende bedrijven zich over acht sleutelelementen. Elk bedrijf wordt een opdracht toegewezen waarvoor ze eerst het probleem moeten analyseren en vervolgens een actieplan moeten opstellen.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven